Eleccions a Director/a 2022

Eleccions a Direcció 2022

La Junta Permanent, reunida en sessió ordinària el 13 de juliol de 2022, acordà la convocatòria d’eleccions a Direcció de l'Escola i el calendari electoral, segons el procés definit en el Reglament Electoral de la UAB i en el propi article 18 del Reglament de l'Escola.

1. Documentació electoral:

•   El Reglament de l'Escola (i l'article 18 que regeix l'elecció a director/a) es pot consultar aquí.
•   La composició de la Junta Electoral de l'Escola es pot consultar aquí
•   El calendari electoral es pot consultar aquí


2. Presentació i proclamació de candidatures:

L'acta de la Junta Electoral de l'Escola proclamant el candidat provisional es pot consultar aquí.

L'acta de la Junta Electoral de l'Escola proclamant el candidat definitiu es pot consultar aquí:

 • Dr. Ian Blanes Garcia del Dept. d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions amb el següent equip:
  • Sots-directors/res:
   • Sotsdirectora d’Economia, Espais i Qualitat: Maria Aránzazu Uranga del Monte
   • Sotsdirectora d’Acció Acadèmica: Francisca Blánquez Cano
   • Sotsdirectora d’Alumnat i Mobilitat: Cristina Fernández Córdoba
   • Sotsdirectora de Gènere i Relacions amb Secundària: Aura Hernández Sabaté
   • Sotsdirector de Promoció, Comunicació i de Relacions amb Entitats: Francesc Xavier Roca Marva
  • Secretari: Jordi Gonzalez Sabaté


3. Campanya i programes electorals:
 

 • Podeu descarregar-vos el programa electoral del Dr. Ian Blanes Garcia d'aquí.

 

 • La presentació de la seva candidatura serà el proper dimecres 21 de setembre a les 12:30h a la Sala de Graus (Q1/0003), en sessió oberta a totes les persones de l’Escola.


4. Convocatòria de la Junta d'Escola Extraordinària per a elecció del nou Director:
 

•   Aquesta Junta d'Escola tindrà lloc a l'aula Q1-1011 de la seu de Bellaterra de l'Escola d'Enginyeria el 27 de setembre de 2022, a les 11:30 hores en primera convocatòria, i a les 11:45 hores en segona convocatòria.

•   Aplicant l'article 22.1 del Reglament Electoral de la UAB, al principi de la Junta el candidat podrà fer una última intervenció demanant el vot dels membres assistents.
•   Posteriorment, aplicant l'article 1
8 del Reglament de l'Escola, la votació seguirà el següent procediment:

 • Les paperetes de vot hauran de ser de vot a una candidatura o bé de vot en blanc.
 • Cada membre de la Junta disposa d’un sol vot, que s’haurà d’exercir presencialment.
 • L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
 • A l'haver una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i s’ha de nomenar el candidat si obté la majoria simple de vots (sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls, tal i com marca la Disposició addicional primera del Reglament).

•   Els membres de la Junta d'Escola que podran votar es pot consultar aquí.


5. Resultats de la votació:

 

 • La Junta d'Escola Extraordinària del 27 de setembre de 2022, ha escollit com a nou director de l'Escola d'Enginyeria el doctor Ian Blanes Garcia, professor del Dept. d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
 • Podeu consultar l'acta de la Junta d'Escola Extraordinària aquí.