Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

La figura del delegat o delegada

Els delegats de grup acadèmic

La figura del delegat/da a la UAB
El delegat o delegada és vital pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l’interlocutor bàsic per a millorar i afavorir un model integral de formació, en què l’estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Dinamització Comunitària.

Podeu consultar el Cens de delegats i delegades de grup acadèmic que trobareu en aquest mateix web per saber a qui adreçar-vos als vostres centres. Si sou delegats o delegades i no trobeu el vostre nom al Cens, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu a elcens.participacio@uab.cat.

Normativa de Delegats i Delegades de grup acadèmic.