Eleccions 2021

Eleccions Junta d'Escola 2021

D'acord amb la Junta Electoral i la Junta Permanent de l'Escola d'Enginyeria, el Director convoca a data d'1 de febrer del 2022 les eleccions per a la renovació dels membres representants dels estudiants de la Junta d'Escola: en aquestes eleccions es renovaran els membres electes representants del sector C (estudiants de grau i màster).

1. Documentació

 

2. Censos electorals

Podreu consultar aquí a partir del 8 de febrer el cens provisional. Us recordem per accedir a la consulta cal que cada usuari s’identifiqui amb els seu NIU i CONTRASENYA. En la mateixa pàgina es pot llegir com es consulta el cens pas a pas.

Les reclamacions al cens es poden enviar per correu electrònic a la Junta Electoral de l'Escola escanejant el formulari de reclamacions omplert des del 8 fins al 10 de febrer.

 

3. Candidatures

•    Presentació de candidatures: del 9 al 15 de febrer 2022
•    
Proclamació provisional de candidatures: 16 de febrer
•    Reclamacions: del 16 al 17 de febrer
•    
Proclamació de les candidatures definitives: 18 de febrer
•    Campanya Electoral: del 18 de febrer a l'1 de març 2022

Trobareu aquí els Models normalitzats de candidatures: 
Formulari de Candidatura Individual i Formulari de Candidatura Col·lectiva.

Les candidatures es poden enviar-se escanejades per correu electrònic a la Junta Electoral de l'Escola fins a les 16:30h del 15 de febrer del 2022.

Les reclamacions a las proclamació de candidatures es poden enviar per correu electrònic a la Junta Electoral de l'Escola escanejant el formulari de reclamacions omplert des del 16 fins al 17 de febrer.

 

Podreu consultar aquí la llista definitiva de candidats i la composició de la mesa electoral.
 

4. Votació

Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica els dies 28 de febrer a partir de les 10h fins l'1 de març a les 16:00h. Per votar es podrà fer a través d'aquesta web.
 

 

5. Resultats

Els resultats provisionals i les estadístiques de les eleccions a representants del Sector C d'Estudiants a Junta d'Escola es poden consultar aquí:

•    Informe de recompte.
•    Estadístiques de la participació.
•    Acta de la Junta Electoral de l'Escola amb la proclamació provisional de les eleccions.

Les reclamacions als resultats provisionals es poden enviar per correu electrònic a la Junta Electoral de l'Escola escanejant el formulari de reclamacions omplert del 2 al 3 de març 2022.

Finalment, la Junta Electoral de l'Escola ha proclamat definitivament els representants dels estudiants a la Junta d'Escola el dia 4 de març del 2022.

Us recordem que a partir del dia 2 de març podreu obtenir el rebut de votació (el comprovant de que heu votat i de que el vostre vot ha estat inclòs en el recompte de vots) aquí.