Junta d'Escola

Junta d'Escola

Les competències de la Junta de l'Escola d'Enginyeria són:
  • Elaborar i aprovar i modificar el Reglament de l'Escola d'Enginyeria.
  • Elegir i revocar el director o directora.
  • Vetllar per l’execució de les polítiques d’actuació de l'Escola.

Composició de la Junta de l'Escola 2019-2022