Comissió d'Afers Acadèmics

DEPARTAMENTS

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius:
Miquel Àngel Senar

Departament de Ciències de la Computació: Ernest Valveny
Departament Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions: Joan Serra
Departament d'Enginyeria Química Biològica i Ambiental: Francisco Valero
Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes: Maria Angeles Vazquez Castro
Departament d'Enginyeria Electrònica: Ferran Martín
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics: Marta Prim

TITULACIONS

Grau en Enginyeria Informàtica: Jordi Pons
Grau en Enginyeria Química: Paqui Blánquez
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions: José Antonio López Salcedo
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions: Javier Martín
Grau en Enginyeria informàtica + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: José Antonio López Salcedo I Jordi Pons
Grau en Enginyeria informàtica + Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions: José Antonio López Salcedo i Jordi Pons
Grau en Gestió Aeronàutica: Juan José Ramos
Grau en Enginyeria de Dades: Debora Gil
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles: Lluis Ribas Xirgo

MÀSTERS

Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental: Maria Eugenia Suarez
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació: Jose López Vicario
Màster Universitari en Internet dels Objectes per a la Salut Digital / Internet of Thing for e-Health: Jordi Carrabina
Màster Universitari en Visió per Computador: Maria Vanrell Martorell
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management: Juan José Ramos González
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica: Romualdo Moreno Ortiz
Màster Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (UOC): Guillermo Navarro Arribas
Màster en Enginyeria de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils: Enric Martí

POSTGRAUS


Postgrau en Big Data in Life Science: Dolores Reixachs