Comissió d'Afers Acadèmics

Comissió d'Afers Acadèmics

DEPARTAMENTS

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius:
Tomás Margalef

Departament de Ciències de la Computació: Xavier Ortzu
Departament Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions: Joan Serra
Departament d'Enginyeria Química Biològica i Ambiental: Juan Antonio Baeza
Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes: Carles Pedret
Departament d'Enginyeria Electrònica: Ferran Martín
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics: Marta Prim

TITULACIONS

Grau en Enginyeria Informàtica: Jordi Pons
Grau en Enginyeria Química: Montserrat Sarra
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions: Antoni Morell
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions: Javier Martín
Grau en Enginyeria informàtica + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: Antoni Morell i Jordi Pons
Grau en Enginyeria informàtica + Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions: Javier Martín i Jordi Pons
Grau en Gestió Aeronàutica: Xavier Verge
Grau en Enginyeria de Dades: Eduardo Cesar
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles: Montse Meneses

MÀSTERS

Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental: María Eugenia Suarez
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació: Jordi Verdú
Màster Universitari en Internet dels Objectes per a la Salut Digital / Internet of Thing for e-Health: Jordi Carrabina
Màster Universitari en Visió per Computador: Maria Vanrell Martorell
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management: Juan José Ramos González
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica: Romualdo Moreno Ortiz