Estructura Administrativa

Estructura Administrativa de l'Escola d'Enginyeria de la UAB

Aquesta és l'estructura administrativa bàsica per a donar servei al desenvolupament de la docència homologada i la recerca bàsica de l'àmbit.