Estructura Administrativa

Estructura Administrativa de l'Escola d'Enginyeria de la UAB

Aquesta és l'estructura administrativa bàsica per a donar servei al desenvolupament de la docència homologada i la recerca bàsica de l'àmbit.

Les tasques d'administració i organització dels serveis de l'Escola estan coordinades per l'Administració del Centre. L'administrador/a de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència. Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit:
 
  • Gestió Acadèmica i Suport Logístic
  • Suport informàtic de l'Escola d'Enginyeria
  • Biblioteca de Ciència i Tecnologia
  • Gestió Econòmica
  • Administració i suport tècnic de departaments
  • Departaments: Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius, Ciències de la Computació, Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, Enginyeria Electrònica, Enginyaria Química, Microelectrònica i Sistemes Electrònics, Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes.

L'Escola d'Enginyeria està oberta tots els dies laborables des de les 08.00 h fins a les 22.00 h. Els divendres, l'horari del centre és de 08.00 a 20.00 h. En els períodes de Nadal i Setmana Santa el centre romandrà tancat. Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica i de Serveis com a punt d'informació.

 
Administrador - Escola d'Enginyeria
  Toni Montes Roldán
+34 93 581 34 62
ad.enginyeria@uab.cat
 
 
Responsable - Gestió Acadèmica i SLiPI
  Begoña Valle Valverde
+34 93 581 34 42
ga.enginyeria@uab.cat
 
 
Responsable - Gestió Econòmica
  Antoni Vendrell Soriguera
+34 93 581 34 94
ge.enginyeria@uab.cat
 
 
Responsable - Suport Informàtic
  Jose Antonio Lorenzo Ajo
+34 93 581 34 89
siee@uab.cat
 
 
Responsable - Biblioteca de Ciència i Tecnologia
  Montserrat Mallorquí Graupera
+34 93 581 19 06
bib.ciencia.tecnologia@uab.cat