Currículum del Director

Director de l'Escola d'Enginyeria

Nom del director i càrrec:

Ian Blanes Garcia, Director de l'Escola d'Enginyeria

Formació acadèmica:

  • Doctor en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Màster en Informàtica Avançada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àmbits de docència:

Professor del departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. És o ha estat professor, entre d'altres, de les assignatures de Xarxes, Sistemes i Tecnologies Web, i Gestió de Projectes.

Camps d'interès en la recerca:

Fa recerca en l'àmbit de la compressió d'imatges de satèl·lit, on és coautor de diversos estàndards internacionals de compressió de dades per a satèl·lits i ha participat en nombrosos projectes de transferència tecnològica tant a agències espacials com a actors industrials.

Selecció de publicacions recents:

  • Antonio Sánchez, Ian Blanes, Yubal Barrios, Miguel Hernández-Cabronero, Joan Bartrina-Rapesta, Joan Serra-Sagristà and Roberto Sarmiento, “Reducing Data Dependencies in the Feedback Loop of the CCSDS 123.0-B-2 Predictor,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Forthcoming 2022. DOI: 10.1109/LGRS.2022.3213975. Q1.
  • Dion E. O. Tzamarias, Kevin Chow, Ian Blanes and Joan Serra-Sagristà, “Fast Run-Length Compression of Point Cloud Geometry,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 31, no. TBD, pp. 4490-4501, 2022. DOI: 10.1109/TIP.2022.3185541. Q1.
  • M. Hernández-Cabronero, A. Kiely, M. Klimesh, I. Blanes, J. Ligo, E. Magli and J. Serra-Sagristà, “The CCSDS 123.0-B-2 Low-Complexity Lossless and Near-Lossless Multispectral and Hyperspectral Image Compression Standard: A comprehensive review,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, vol. 9, no. 4, pp. 102-109, 2021. DOI: 10.1109/MGRS.2020.3048443. Q1.
  • I. Blanes, M. Hernández-Cabronero, J. Serra-Sagristà and M. W. Marcellin, “Redundancy and Optimization of tANS Entropy Encoders,” IEEE Trans. Multimedia, vol. 23, pp. 4341-4350, 2021. DOI: 10.1109/TMM.2020.3040547. Q1.
  • I. Blanes, M. Hernández-Cabronero, J. Serra-Sagristà and M.W. Marcellin, “Lower Bounds on the Redundancy of Huffman Codes with Known and Unknown Probabilities,” IEEE Access, vol. 7, pp. 115857-115870, 2019. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2932206. Q1.
  • A. Kiely, M. Klimesh, I. Blanes, J. Ligo, E. Magli, N. Aranki, M. Burl, R. Camarero, M. Cheng, S. Dolinar, D. Dolman, G. Flesch, H. Ghassemi, M. Gilbert, M. Hernández-Cabronero, D. Keymeulen, M. Le, H. Luong, C. McGuiness, G. Moury, T. Pham, M. Plintovic, F. Sala, L. Santos, A. Schaar, J. Serra-Sagristà, S. Shin, B. Sundlie, D. Valsesia, R. Vitulli, E. Wong, W. Wu, H. Xie and H. Zhou, “The new CCSDS Standard for Low-Complexity Lossless and Near-Lossless Multispectral and Hyperspectral Image Compression,” In 6th International Workshop on On-Board Payload Data Compression (OBPDC), Sep 2018.
  • I. Blanes, M. Hernández-Cabronero, F. Aulí-Llinàs, J. Serra-Sagristà and M. W. Marcellin, “Isorange Pairwise Orthogonal Transform,” IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, vol. 53, no. 6, pp. 3361-3372, 2015. DOI: 10.1109/TGRS.2014.2374473. Q1.

Pàgina web personal:

https://deic.uab.cat/~iblanes/