Suport Informàtic

Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria de la UAB

El Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria (SIEE) dóna suport als diferents col·lectius del Centre (alumnes, professorat i administració). L'escola, ubicada en un edifici amb una xarxa de dades Fast Ethernet 100 Mbps, disposa de cinc Laboratoris Integrats d'Informàtica per a la docència i de dues Aules Informatitzades on els alumnes poden fer ús lliure dels ordinadors per realitzar les seves pràctiques. Un professor de l'Escola assumeix la figura de coordinador per al bon funcionament de les aules i de les pràctiques dels laboratoris.

Suport a la Docència
 
  • Grups de pràctiques
  • USB Virtual per a grans fitxers
  • Inventari de Software d'Aules d'ús lliure i Laboratoris: ODIN
  • Lliurament enunciats examens

Programari

Repositori de software Escola d'Enginyeria. Linux, Oracle, entre d'altres. Descarrega gratuïta pels alumnes de l'Escola d'Enginyeria.


Repositori de software de Microsoft (Microsoft Developers Network Academic Alliance), amb el Windows 10, el Visual Studio, entre d'altres. Descarrega gratuïta pels alumnes de l'escola d'Enginyeria.

WiFi

L'Escola d'Enginyeria te en funcionament un sistema de connexió a la xarxa de la universitat mitjançant encaminadors (routers) sense fils. Aquest sistema de connexió a la xarxa està disponible per a tots els alumnes, professors i PAS de l'Escola d'Enginyeria. Una característica d'aquesta xarxa és la compatibilitat amb la norma 802.11b, per tant qualsevol dispositiu compatible amb aquesta norma hi pot accedir.

Es pot accedir amb un perfil de convidat o introduint el vostre NIU i contrasenya. Tan sols es poden fer connexions HTTP i HTTPS. Per més informació de com fer la connexió dirigiu-vos a la pàgina web del Servei d'Informàtica

Horari

Durant el curs, l'horari de les aules d'informàtica d'ús mixte és de 08.30 a 21.00 hores de dilluns a dijous, i el divendres de 8.30 a 19.30. L'horari durant el mes de juliol és de 08.00 a 19.00 hores. Agost tancat.

Programari

Els sistemes operatius disponibles són Windows 10 i Linux. Tots els ordinadors disposen de connexió a Internet. Per veure el Llistat de programari dels ordinadors de les Aules lliures i laboratoris Integrats d'Informàtica ves a l'aplicatiu.

Maquinari

L'Escola d'Enginyeria disposa de 7 laboratoris amb PC's. Es troben ubicats a l’aulari Q2, aules Q2-0007, Q2-0011, Q2-0013, Q2-0017 i Q2-0019, i a l'aulari Q3, aules Q3/0007 i Q3/0011. A més tenim 1 aula d'ús lliure per als alumnes, Q6/1012.
 
Maquinari Laboratoris Integrats Escola d'Enginyeria UAB
APD Quad Core HP 8300
56 ordinadors a les aules d'ús lliure 84 ordinadors a Laboratoris Integrats i aules ús lliure
Processador Intel Core 2 Quad 9300 2.5 Ghz Processador Intel i5 3470 3.1 Ghz
4 GB de memòria RAM 8 / 16 GB Memòria RAM (Laboratoris 1 i 2 / Laboratoris 3, 4 i 5)
250 GB HD 500 GB HD
56 monitors de 17 polsades 84 monitors de 17 polsades
 
Drets i Deures

DRETS DEURES. Accés lliure als ordinadors a les aules d'ús lliure. No es pot fumar, menjar o beure. 100 MB a la H, unitat personal associada al NIU. No es pot fer ús lúdic de la xarxa o Internet No es poden connectar aparells externs a l'aula. Respecteu la feina dels companys.