Tesis doctorals i treballs de recerca UAB

Tesis doctorals

Últimes tesis doctorals i treball de recerca de la UAB que incorporen el gènere o la perspectiva de gènere de forma rellevant en el seu disseny i contingut.  Són bon exemples de com incorporar la perspectiva de gènere des de múltiples dimensions, ja sigui per l’objecte de recerca, la literatura teòrica, el disseny metodològic o per la visibilització de problemes d'investigació habitualment ocults i que afecten les dones però també altres sectors socials subalterns.

La interseccionalidad política: tipos y factores de entrada en la agenda política, jurídica y de los movimientos sociales
Marta Cruells López. Direcció: Emanuela Lombardo. Tutor: Joan Subirats. Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social (2015) .  La tesi analitza les formes d’incorporació de la interseccionalitat en les polítiques de govern i els moments socials.   

"A pelo",estudio de la gubernamentalidad en la prevención del VIH dirigida a los hombres que tenemos sexo con otros hombres.
Rubén Ávila Rodríguez. Direcció: Dra. Marisela Montenegro Martínez. Doctorat en Psicologia Social, UAB.  (2014). La tesi analitza, des d'una recerca reflexiva i situada, els límits de promoció de la salut sexual dirigida a homes que tenen sexe amb altres homes (HSH) a Espanya. 

Gènere i treball al Poble Sec (Barcelona) 1960-1975.
Elisabeth Velo. Universitat Autònoma de Barcelona.  Direcció: Dra. Olga Paz Torre. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. (2014). La tesi analitza la incidencia de la política legislativa franquista en la qüestió laboral de les dones entre els anys 1969 y 1975, aplicant una perspectiva de gènere a la historia del treball. 
 
  

Las mujeres y el poder político: una investidura incompleta.
Angélica Fabiola Bernal. Direcció: Dra. Victoria Camps.  Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia. (2014) 
La tesi indaga en les experiències i discursos de dones que han arribat a altes posicions en el poder polític del context colombià, a partir dels estudis sociològics sobre les dones amb trajectòries d’èxit, les anomenades elits discriminades(García de León, 1997).