Personal docent i investigador

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB, juntament amb la Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), organitza cursos en matèria d'igualtat de gènere adreçats al personal docent i investigador. La formació al PDI compleix la mesura 3.10 del Tercer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB. «Desenvolupar el programa d’accions formatives de l’Observatori per a la Igualtat en matèria de gènere i igualtat adreçat a professorat, personal d’administració i serveis, i alumnat».

Els cursos s’ofereixen en els períodes habituals de formació del PDI. Es realitzen durant el febrer i juny de cada any.

L’accés a l’oferta dels cursos es realitza a través dels canals habituals de difusió de la formació del PDI. També es pot trobar tota la informació aquí:
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/formacio-i-innovacio-docent/formacio-permanent/cursos-i-tallers-1345703511992.html

Els cursos oferts actualment són els següents: