Violència per raó de gènere

Apartat violencies web

UAB lliure de violències de gènere
 
El projecte s’inicia el 2013 i respon a l’aplicació de la mesura 4.5. “Dissenyar i implementar una proposta integral d’erradicació de la violència de gènere i les relacions abusives, incrementar la coordinació institucional, i incloure-hi un protocol i un circuit de denúncia i d’atenció en els casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual” del Tercer pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB. Els objectius principals són els següents:

  1. Visibilitzar, sensibilitzar i prevenir les violències de gènere a través d’estudis, campanyes i tallers formatius
  2. Dotar de recursos a la Universitat per atendre les situacions de violència de gènere que es puguin produir al campus.
  3. Atendre i informar dels recursos en els casos de violència de gènere.
  4. Establir mecanismes de coordinació dels agents implicats.


En aquesta secció trobareu els recursos i accions que s’han desenvolupat en el marc d’aquest projecte: