Projectes finalitzats

Projectes finalitzats

Una de les línies d'acció de l’Observatori per a la Igualtat és la realització de recerques entorn la situació de les dones i de les persones amb discapacitat a la nostra universitat. Des de la seva creació fins a l’actualitat, l’Observatori ha dut a terme tres investigació finançades per entitats estatals i autonòmiques, i ha participat en un projecte europeu en el marc del programa ALFA III.