Marc legal

Marc legal

El disseny i aplicació de propostes d’intervenció adreçades a potenciar la igualtat entre les dones i els homes, i entre les persones amb discapacitat al si de la universitat, precisa situar el marc legal de referència. A continuació es presenta el marc legal en matèria d’igualtat de gènere i discapacitat en els àmbits internacional, europeu, estatal i local (en procés d'actualització).