EGERA - UE (FP7)

Effective Gender Equality in Research and in Academia

EGERA

La UAB participa a través de l’Observatori per a la Igualtat en el projecte “EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017) finançat per la Comissió Europea en el marc del programa FP7. 
 
La UAB és sòcia preferent d’aquest projecte i responsable del paquet de treball: “Enfortiment de la Perspectiva de Gènere en la Recerca”. El projecte està liderat per Sciences Po (França) i hi participen un total de vuit universitats i centres d’investigació europeus.

Per a més informació pots contactar amb el correu pr.egera@uab.cat o consultar la web del projecte o el tríptic informatiu / trítptic informatiu UAB

"The research leading to these results has received funding from the Seventh Framework Programme of the European community for Research (FP7 2007-2013) under grant agreement no 612413. This publication reflects the views only of the author, and the European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein".


Al projecte EGERA hi participen en total vuit universitats europees:  la UAB, la Universitat d’Anvers (UA) de Bèlgica, la Universitat de Radboud (SKU) dels Països Baixos, la Universitat de Vechta d’Alemania, la Universitat Tècnica de Mig-Orient d’Ankara (METU) de Turquia, el Centre d’investigació pel Canvi Global (Czech Globe) de la República Txeca i el Centre de Investigació Sociològica i d’Intervenció social (CESIS) de Portugal.

Objectiu
El propòsit del projecte EGERA és aconseguir la igualtat de gènere al món acadèmic i enfortir la dimensió de gènere en la recerca, treballant a partir de cinc eixos organitzats en paquets de treball:

1. Anàlisi d’indicadors de desigualtat estructural
2. Promoció d’entorns laborals i educatius amables des de la perspectiva de gènere 
3. Formació en gènere de la comunitat universitària
4. Transformació dels models de governança
5. Enfortiment del gènere en la recerca i en els continguts científics

El paper de l'Observatori
L’Observatori per a la Igualtat és responsable de l’eix de l’enfortiment del gènere en la recerca i en els continguts científics. Durant els quatre anys elaborem: un informe crític sobre instruments de la Comissió Europea per incorporar la perspectiva de gènere a la recerca, guies de suport per a formar a personal director i gestor de projectes i a personal investigador en formació, i per últim, un banc de dades de bones pràctiques en gènere i recerca que es posarà a disposició de tota la comunitat científica.

Teresa Freixes (Coordinadora)
Laura Duarte
Maribel Ponferrada
Bettina Steible
Georgeta Ion
Maria Prat
Begonya Saez
 


Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboren en el projecte grups de recerca de la UAB amb expertesa en recerca internacional i investigadores membres del consell assessor de l’Observatori.

CAIAC  Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya- UAB.
CAOS  Computer Architecture & Operating Systems, UAB.
Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP).
CER Migracions-EMIGRA. (Educació, Migracions, Infància, Grup de Recerca). Comparative and Functional Genomics Group, UAB.
CORE Salut Mental. Institut de Biomèdica i Biomedicina, UAB.
Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 
Feminari Dona i Cultura de Masses  (Laboratori de Periodisme).
Fundació Salut i Envelliment. UAB. Dra Laura Coll.
GEPOC – Grup d’Estudi de Processos Oceànics i Climàtic, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals  (ICTA).
Grup AFIN. Departament d’Antropologia. Dra. Diana Marre.
Grup Antígona, UAB.
Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).
HPC4EAS.  High Performance Computing for Efficient Applications and Simulations, UAB.
Immunologia Cel·lular. IBB. UAB.
Institut de Neurociències de la UAB.

In-COM. Institut de la Comunicació. UAB
Facultat de Dret. UAB
Departament de Filosofia. UAB
Departament de Pediatria, Obstetríca i Ginecologia, i de medicina preventiva. UAB

GRISS: Grup de recerca en imatge, so i síntesi. UAB

Altres universitats

Universitat de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili

Ankara University
University of Vechta
Radboud University
University of Antwerp
Free University of Brussels
Ghent University
Middle East Technical University
Istambul University
University of Trento
Science Po


Altres entitats i projectes implicades  

AMIT-CAT. Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya.
Comitè per a la Igualtat d’Oportunitats i la Gestió de la Diversitat als Centres de Recerca. Generalitat de Catalunya.
Czech Globe. Global Change Research Institute. Czech Academy of Sciences

Koç-Kam. Gender Studies Center. Koç University

Unidad Mujer y Ciència. Ministerio de Economia y Competitividad. Projecte GENDERNET
Institut Català de les Dones

"Workshop Gender-Sensitive Research in International Projects”. Juliol 2014

L'Observatori per a la Igualtat, responsable del paquet de treball sobre gènere i recerca del projecte EGERA, va organitzar, amb el suport del Vicerectorat de Recerca i la col·laboració de l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB, el “Workshop Gender-Sensitive Research in International Projects”, amb l’objectiu d’enfortir el coneixement en la perspectiva de gènere entre el personal responsable i/o gestor de projectes de recerca a la UAB. El taller es va portar a terme el dia 11 de juliol de 2014 a l’Escola d’Enginyeria de la UAB

Programa
Entrevista a la Sharlene Hesse-Biber

Enquesta sobre Igualtat a la UAB. Febrer 2015

Enquesta sobre igualtat dissenyada per la Universitat d’Anvers, responsable del paquet de treball sobre entorns laborals amables en gènere (projecte EGERA). L’enquesta va ser aplicada al personal de les vuit universitats sòcies del projecte, inclosa la UAB, entre febrer i abril de 2015.

Més informació

"Worskhop Intersecting Inequalities".  Maig 2015

L’Observatori per a la Igualtat i la Middle Est Technical University (METU), responsable del paquet de treball sobre dades i indicadors de desigualtat de gènere al projecte EGERA, van organitzar un taller sobre la introducció de la interseccionalitat en l’anàlisi de la desigualtat entre dones i homes a les universitats. El taller es va celebrar el dia 14 de maig de 2015 a la Facultat de Ciències de la UAB.

Programa

"Getting engaged with gender-sensitive science. EGERA Workshop & PhD Students". Maig 2015

L’Observatori per a la Igualtat va organitzar, amb el suport de l’Escola de Doctorat, un taller adreçat a personal en formació de doctorat de la UAB per tal de d’enfortir els seus coneixements sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca.
Investigadores de diferents disciplines, com les biociències, l’economia, la salut, les enginyeries o les ciències socials van presentar la seva perspectiva de introducció del gènere en la recerca. Es taller va celebrar a la Facultat de Ciències de la UAB els dies 15 i 22 de maig.

Programa 
Entrevista a la Deboleena Roy
Material conferència Dra. Roy
Més informació

"Gender Pilot Training in the UAB". Maig 2015

Formació experimental sobre desigualtat de gènere portada a terme per la Universitat de Nijmegen, líder del paquet de treball sobre Formació en Gènere del projecte EGERA, amb la col·laboració de l’Observatori per a la Igualtat i la Unitat de Formació de la UAB. Es van fer dos sessions, el dia 12 i 18 de maig de 2015, participant personal del PAS, i va tractar sobre les diferències de gènere en la trajectòria professional i l’accés als càrrecs.

Més informació

III Workshop “Gender perspective in research” and “II Seminar Gender Bias in Governanace and Evaluation” (Gener 2016)

La nova edició dels workshops i seminaris del projecte EGERA a la UAB, organitzats per l’Observatori per a la Igualtat, es van celebrar els dies 19 i 20 de gener de 2016 a la Torre Vila-Puig. El dia 19 es va discutir el text de la futura “Carta sobre els biaixos de gènere en governança i avaluació” i els “Criteris per a la recollida de bones pràctiques en la inclusió del gènere en la recerca”. La UAB lidera la construcció de la base de dades en bones pràctiques, que serà nodrida de les bones pràctiques de les universitats del projecte EGERA i lliurada a la Comissió Europea a finals de 2016.

Els workshops van comptar amb la participació, com a expertes en gènere assessores del Projecte EGERA.

Agnès Hubert, assessora en política de la BEPA (Bureau of European Policy Advisor) de la Comissió Europea.
Dalia Statkovskiene, Presidenta de la BASNET (Baltic States Network: Women in Sciences and High Technology).
Gary Loke, Cap de la Unitat de Polítiques d’Igualtat (ECU) del Regne Unit.
Maria Bustelo, Cap de la Unitat d’Igualtat a la Universitat Complutense de Madrid. 

Programa
Més informació
Entrevista a Agnés Hubert
Resum workshop (vídeo)

Bones pràctiques sobre perspectiva de gènere en la docència universitària  

Recull d'assignatures de grau i postgrau seleccionades pel projecte EGERA com a bones pràctiques en la incoporació de la perspectiva de gènere en la docència (UAB i les universitats del projecte) 

Accés al document

Bones pràctiques sobre recerca sensible al gènere 

Projectes i iniciatives de la UAB i les universitats del projecte EGERA seleccionades com a bones pràctiques en la recerca sensible al gènere i amb perspectiva de gènere 

Accés al document

EGERA charter for gender-sensitive governance in research & higher education institutions
Carta de compromís amb una governança sensible al gènere a la universitat

Accés al document

EGERA charter gender-sensitive communication in and by academic institutions
Carta de compromís amb una comunicació lliure de biaixos de gènere i de missatges sexistes a la universitat
   
Accés al document

EC (2014) First Gender Equality Report. EGERA Project.

Primer informe públic de dades sobre desigualtat de gènere a les vuit universitats participants del projecte EGERA, inclosa la UAB. 

Accés al document

EC (2014) Report on the Pilot study on gender culture in the academia and guidelines for gender equality. EGERA Project.

Enquesta Pilot sobre Igualtat portada a terme per la Universitat d’Anvers i directrius sobre Igualtat que es fer arribar a tot el personal de la UAB entre febrer i abril de 2015.

Accés al document
 
EC (2015) Assessment of the kick-off phase of EGERA (CESIS)

Informe de l’avaluació del primer any d’execució del projecte EGERA, inclosos els Plans d’Igualtat de les universitats participants en el projecte. 

Accés al document

Rifà-Valls, M., Ponferrada-Arteaga, M., Duarte, L. (2014). Report on Mapping & Critical assessment of existing tools for including gender in research.

Cartografia crítica sobre els principals instruments creats per la Comissió Europea o altres organismes internacionals per donar suport a la incorporació de la perspectiva de gènere a la recerca.

Accés al document
 

 

El projecte EGERA contribueix a la implementació de mesures del Tercer Pla d’Igualtat de la UAB, a través de l’encaix entre les prioritats EGERA i el Tercer Pla de la Igualtat.

Taula d’Equivalències entre el Tercer Pla d’igualtat i el projecte EGERA a la UAB