Al grau, màster i postgrau UAB

Grau, màster i postgrau de gènere de la UAB

Grau

Estudis Socioculturals de Gènere
: El grau d’Estudis Socioculturals de Gènere ofereix una visió pluridisciplinària del sistema binari de gènere i de l’exercici del poder que se sosté en aquest eix, així com de les desigualtats que ha generat i genera. El programa conté disciplines de l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, antropologia, economia), de l’àmbit historicocultural (història, filosofia, llengua i literatura, teoria de la literatura i literatura comparada, comunicació, geografia) i de l’àmbit de la salut (psicologia). Més informació
 
Mínor d’Estudis de gènere: El Mínor d’Estudis de Gènere proporciona una formació transversal de gènere i està obert a totes les persones estudiants de grau de la UAB. Inclou les assignatures de gènere que s’ofereixen a les facultats i consta de 125 ECTS, dels quals l’estudiant n’ha de cursar 30.
Consta de dos itineraris:
Ciències socials
Arts i humanitats
Més informació

Màsters i postgraus

Màster oficial interuniversitari en estudi de dones, gènere i ciutadania: És un màster interuniversitari organitzat per l’Institut d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) Aquest màster ofereix una formació especialitzada en estudis de dones i estudis de gènere, orientats a la professionalització i la recerca. S’ofereix una modalitat presencial i una modalitat en línia (90 ECTS). El màster consta de dues especialitats (20 ECTS cadascuna):
Dones, Treballs i Polítiques Públiques
Teoria, Crítica i cultura
Més informació

Màster en gènere i comunicació: Aquest màster neix amb l’objectiu d’oferir una formació crítica sobre els condicionants que afecten les identitats de gènere en el món contemporani i la comunicació.
Més informació

Màster en Comunicació LGTBI+: Aquest màster ofereix bases sòlides tant teòriques com pràctiques sobre els estudis de gènere i LGTBI+; el desenvolupament de la cultura digital; una especialització per al desenvolupament de tasques periodístiques-comunicatives; i una reflexió crítica sobre la representació mediàtica cultural de la sexualitat, les identitats de gènere i els rols socials.
Més informació

Postgrau en gènere i igualtat: Aquest postgrau ofereix una formació especialitzada en gènere i igualtat en el context de problemàtiques d’interès social. Aquest postgrau és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home, Institut de Formació Política i el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB.
Més informació

Postgrau en violència masclista: L’objectiu és la formació d’especialistes en violències masclistes des de l’àmbit social i jurídic. Aquesta formació està organitzada pel Departament de Ciència Política i Dret Públic i pel SGR consolidat Antígona: Dret i Societat en perspectiva de gènere.
Més informació

Postgrau en Gènere i Comunicació: Aquest postgrau neix amb l’objectiu d’oferir una formació crítica i de qualitat sobre els condicionants socials que afecten les identitats de gènere  i el sistema comunicatiu. 
Més informació

Curs d'especialització

Curs en gènere, comunicació i Canvi social:
Forma part del Màster en Gènere i Comunicació. Més informació

Curs en Gènere i Discurs Radiofònic i Audiovisual: Forma part del Màster en Gènere i Comunicació. Més informació

Curs en Comunicació Política i Perspectiva de Gènere: Forma part del Màster en Gènere i Comunicació. Més informació

Curs en Informació amb Perspectiva de Gènere i Construcció Social: Forma part del Màster en Gènere i Comunicació. Més informació

Curs en Representació de Gènere als Mitjans Informació i publicitat: Forma part del Màster en Gènere i Comunicació. Més informació

Curs en Comunicació Social i Economia i Perspectiva de Gènere: Forma part del Màster en Gènere i Comunicació. Més informació

Curs en Debats Teòrics Sociojurídics: Forma part de la diplomatura en Violències MasclistesMés informació
 
Curs en Representacions culturals de les sexualitats: Forma part dels MOOC de la UAB. Més informació
 
Curs Women in environmental biology: Forma part dels MOOC de la UAB. Més informació