Inserció laboral amb perspectiva de gènere

Inserció laboral amb perspectiva de gènere

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB, juntament amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB, organitza càpsules formatives en igualtat de gènere i inserció laboral adreçades a tot l’alumnat i titulats de la UAB. Aquesta formació compleix la mesura 1.3.1, objectiu 1, del Quart Pla d’acció d'Igualtat de Gènere a la UAB. «Fer formació en matèria d'igualtat i LGBTIQ" de l'Eix 1 "Promoció de la cultura i les polítiques d'igualtat de gènere".
El curs que s’ofereix actualment és el següent:

  • Inserció laboral amb perspectiva de gènere. Càpsules formatives de 2 hores. Els objectius són donar a conèixer a les persones usuàries els instruments per detectar i superar les barreres en la igualtat d’oportunitats en la seva inserció al mercat laboral, així com per identificar els entorns laborals amigables amb la igualtat de gènere.

 
Activitats ofertes en el marc de les Facultats sol·licitants, però obertes a tot l’alumnat de Grau de la UAB i titulats de la UAB.
S’inclouen al «Catàleg d’Activitats d’Orientació Professional grupals a disposició dels centres docents» del Servei d’Ocupabilitat.
 
Durant el curs 2018-2019 es van programar tres edicions del curs, impartides durant el febrer, març i abril.  

Les càpsules del curs 2020-2021 estan pendents de programar.
 
Inscripcions a través de NEXUS: https://nexus.uab.es/UAB/logon.do
 
Podeu trobar tota la informació a: https://www.uab.cat/web/orientacio-br/-professional/activitats-d-orientacio-professional-1345723750517.html