Personal de l'administració i serveis

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB, juntament amb l'Àrea de Formació de la UAB, organitza cursos en matèria d'igualtat de gènere dirigits al personal de l'administració i serveis. La formació al PAS compleix la mesura 3.10 del Tercer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB: «Desenvolupar el programa d’accions formatives de l’Observatori per a la Igualtat en matèria de gènere i igualtat adreçat a professorat, personal d’administració i serveis, i alumnat».

Els cursos s’ofereixen en els períodes habituals de formació del PAS i formen part del Pla de formació del PAS. L’accés a l’oferta dels cursos es realitza a través de la intranet de la UAB.

Podeu trobar tota la informació sobre el programa general de formació del PAS a:
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-d-administracio-i-serveis/formacio-del-pas-1345694527878.html