Dia Internacional de la Dona

Jornada Institucional en commemoració del Dia Internacional de la Dona

En compliment de la mesura Organitzar un acte institucional amb motiu del Dia de les Dones Treballadores, que inclogui un acte de reconeixement a la persona, el departament o el centre de l’àmbit de la UAB que s’hagi distingit per la defensa dels drets de les dones, del Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes, la Universitat Autònoma de Barcelona celebra als voltants del 8 de març l’acte en commemoració del Dia Internacional de la Dona. La jornada està organitzada per l’Observatori i inclou també el premi de reconeixement.

La mesura té una especial rellevància perquè és la primera vegada en la història de la UAB que a nivell institucional se celebra el 8 de març alhora que és considerada com una de les accions essencials de l'eix de la visibilització i sensibilització. En les primeres edicions part del contingut de l’acte girà entorn la presentació de dades que descriuen la situació de les dones a la UAB, en un moment on la major part de la comunitat considera que la universitat és un espai lliure de desigualtats i discriminacions. Es presenten dades que evidencien l’existència d’una distribució desigual en les activitats que realitzen dones i homes, i que afecta als tres col·lectius, i s’expliquen les accions i mesures que políticament s’estan duent a terme des de la Universitat per tal de corregir aquesta situació desigual. La jornada contempla també l'acte de reconeixement a una dona, entitat o persona que s’hagi destacat per la defensa i lluita pels drets de les dones. Per primer vegada es premia, reconeix i visibilitza la recerca de gènere desenvolupada a la UAB. 
El contingut de la jornada ha anat canviant en les diferents edicions i en funció de les línies polítiques dels diferents equips de governs i de les direccions de l’Observatori. De la mateixa manera, el disseny dels pòsters en commemoració del Dia Internacional de les Dones reflecteixen en part les línies polítiques de cada moment destacant que a partir de 2013, i especialment a partir de 2016, el pòster deixa de ser únicament un instrument per anunciar un acte a ser també una eina de sensibilització i reivindicativa. 

A continuació trobareu les edicions que s’han realitzat des de 2006 fins ara amb els pòsters i una breu descripció del contingut de les mateixes.  
 

Cartell XV Jornada Institucional en el marc del 8 de Març

Reconeixement a la Dra. Laura Duarte Campderrós, responsable tècnica de l’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Posteriorment a l'entrega del Premi va tenir lloc una taula rodona amb les anteriors directores de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB: María Jesús Izquierdo Benito, Carolina Gala Durán, Montserrat Rifà Valls i Joana Gallego Ayala, que van reflexionar sobre la seva tasca al llarg d’aquests 15 anys. Lluís Ferrer Caubet, ex rector de la UAB, va ser-ne el moderador. També van intervenir la Vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat Sara Moreno Colom i la Directora de l'Observatori per a la Igualtat Maria Prats Ferret.

Podeu recuperar tota la jornada aquí.

Cartell XIV Jornada Institucional en el marc del 8 de Març

Reconeixement a la Dra. Maria Jesús Espuny Tomás, professora emèrita del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques i directora del Centre d’Estudis de Recerca Dones i Drets (CEDD).

En l'acte, la degana de la Facultat de Dret, Esther Zapater, va descriure la trajectòria professional i personal de la professora Espuny, i posteriorment a l'entrega del Premi va tenir lloc la conferència Discriminaciones invisibles en el trabajo de hombres y mujeres, que va impartir la professora Amparo Ballester, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València.

Finalment, també van intervenir la Vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat Sara Moreno Colom i la Directora de l'Observatori per a la Igualtat Maria Prats Ferret.

Podeu recuperar tota la jornada aquí.

Cartell XIII Jornada Institucional en el marc del 8 de Març
Reconeixement a la Dra. Montserrat Solsona, departament de Geografia de la UAB i membre del Centre d'Estudis Demogràfics.
 
Posteriorment a l'entrega del Premi va tenir lloc la conferència "¿Existe lo que no se registra y contabiliza? Género y producción estadística", a càrrec de la professora Lina Gálvez, catedràtica del Departament d'Economia, Mètodes Quantitatius i Història Econòmica. La professora Gálvez va destacar la utilitat de l'estadística per donar visibilitat i conscienciar de les desigualtats de gènere. Podeu recuperar tota la jornada aquí. També van intervenir la Vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat Sara Moreno i la Directora  de l'Observatori per a la Igualtat Joana Gallego.

Homenatge a Dra. Mercedes Unzeta
Reconeixement a la Dra. Mercedes Unzeta, doctora en Química i catedràtica emèrita del departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

Posteriorment a l'entrega del Premi va tenir lloc la conferència Innovaciones de género y salud a càrrec de la Dra. Maria Teresa Ruíz Cantero, professora de Medicina a la Universitat d'Alacant i especialitzada en el biaix de gènere en la salut. La colla castellera de la UAB, els Ganàpies, va participar en l'acte fent un Pilar femení. També intervingueren la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona Margarita Arboix, la Vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat Sara Moreno i la Directora  de l'Observatori per a la Igualtat Joana Gallego.

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Homenatge a Fàtima Bosch
Reconeixement a Fàtima Bosch, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB i Directora del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG).
 
Virginia Haurigot, professora del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular i personal tècnic del CBATEG, glossarà la trajectòria acadèmica i professional de Fàtima Bosch i es projectarà un vídeo amb diversos testimonis que parlaran d'ella i de la seva trajectòria personal i professional.

En el mateix acte, comptarem amb la conferència “El género del Derecho” a càrrec d’Octavio Salazar Benítez, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de Córdoba. El Rector de la UAB, Ferran Sancho, presentarà i tancarà la Jornada en la que la directora de l'Observatori, Dra. Teresa Freixes, farà esment de les activitats realitzades i els projectes en curs. 
 
Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2015

Reconeixement a Anna Cabré, professora emèrita del Departament de Geografia i Fundadora del Centre Demogràfic de la UAB.

Lectura dramatitzada de l’obra “Jardí de dones” de Jaume Melendres dirigida per Spei Macià, professora del Departament de Didàctica de l’expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB.

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2014
Reconeixement a Amparo Moreno Sardà, professora del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, qui va impartir la conferència “Aportacions del feminisme a un humanisme plural”.

Lectura de “L’enèssim manifest pel Dia Internacional de la Dona Treballadora” a càrrec de Martí Sales i Sariola.

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2013
Reconeixement al grup de recerca de la UAB Dones i Drets amb menció especial a la seva fundadora, la catedràtica de Filosofia del Dret Francesca Puigpelat i Martí.

Conferencia “Les crisis actuals tenen gènere?” a càrrec de la professora del Departament de Sociologia Sara Moreno.

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2012
Reconeixement a la professora María Dolors Garcia Ramon per la seva defensa dels drets de les dones a la UAB

Conferència sobre la "Participació de les dones als mitjans de comunicació" a càrrec de la Sra. Elvira Altés Rufias, professora del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2011
Reconeixement a la professora María Josefa Yzuel per la seva defensa dels drets de les dones a la UAB

Conferència “Dones químiques excepcionals” impartida per la professora Pilar González Duarte, catedràtica de química inorgànica de la UAB

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2010
Reconeixement a la professora María Jesús Izquierdo per la seva defensa dels drets de les dones a la UAB

Conferència “De Hillary Clinton a Michelle Obama: situació de la dona a la política nord-americana” impartida per la periodista Núria Ribó

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2009
Reconeixement a la professora Verena Stolcke per la defensa dels drets de les dones a la UAB

Quaranta anys a l’Autònoma amb les ponències de la catedràtica Maria Dolors García Ramón i la cap d’Administració del Servei d’Informàtica Maria Rosa Garcia

Projecció del curtmetratge “Els treballs de les dones”

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2008
Acte de reconeixement a la professora Teresa Torns per la seva defensa dels drets de les dones a la UAB

Difusió del treball de les dones de la UAB:

- Presentació de la recerca finançada en la segona convocatòria d’ajuts de la UAB a investigacions sobre el sexisme: Maria Prat, Desenvolupament i avaluació d’estratègies per a la promoció i participació femenina al Servei d’Activitat Física de la

- Presentació de la tesi elaborada per Maribel Ponferrada, Chicas y poder en la escuela. Identidades académicas, sociales y de género entre jóvenes de la periferia

- Lliurament del premi del concurs de fotografia Dona i Activitat Física

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Cartell 8 de març 2007

Reconeixement a Hortensia Iturriaga per la defensa dels drets de les dones a la UAB

Presentació de les recerques finançades en la segona convocatòria d’ajuts de la UAB a investigacions de gènere:

- Raquel Piqué Huerta, Professora agregada laboral del Departament de Prehistòria. Títol del projecte subvencionat: Anàlisi i modelització del funcionament de la discriminació en societats caçadores recol·lectores a partir de dades etnogràfiques.

 - Susanna Subirà Álvarez, titular d’universitat del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. Títol del projecte subvencionat: El perfeccionisme com a factor de risc de psicopatologia en la dona.

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.

Reconeixement a Judith Astelarra, professora del Departament de Sociologia, per la seva contribució a la defensa dels drets de la dona a la UAB.

Presentació de les recerques finançades en la primera convocatòria d’ajuts de la UAB a investigacions de gènere:

 - Teresa Freixes, Tècniques per a l’avaluació de l’impacte de gènere: obtenció d’indicadors per a avaluar l’impacte de gènere a l’ensenyament i la recerca.
 - Carles Monereo, Existeix un estil de gestió femení? Estratègies discursives dels gestors universitaris. 
 - Carolina Gala, La conciliació de la vida laboral i la familiar: perspectiva històrica, regulació i aplicació pràctica en l’àmbit universitari.

Feu click aquí per veure l'acte sencer i la conferència.