Alumnat de Doctorat

Formació de Doctorat

L’Escola de Doctorat i la Unitat de Projectes Estratègics organitzen formació transversal en perspectiva de gènere adreçada a l’alumnat de Doctorat de la UAB. Aquesta formació compleix el Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere a la UAB.

El curs és el següent:

  • Perspectiva de gènere en recerca. Curs impartit per professorat de la UAB i adreçat a tot l’alumnat de doctorat, amb l’objectiu de facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca i tesis doctorals que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere. El curs té una durada de 4 hores. S’ofereix una edició cada any. Podeu trobar tota la informació a: https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/activitats-formatives-transversals-1345764990223.html. Si us interessa aquest tema, podeu visitar la nostra secció sobre perspectiva de gènere en la docència i la recerca.