Alumnat de Doctorat

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB, juntament amb l’Escola de Doctorat i la Unitat de Projectes Estratègics, organitza formació transversal en perspectiva de gènere adreçada a l’alumnat de Doctorat de la UAB. Aquesta formació compleix la mesura 3.10 del Tercer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB. «Desenvolupar el programa d’accions formatives de l’Observatori per a la Igualtat en matèria de gènere i igualtat adreçat a professorat, personal d’administració i serveis, i alumnat».
Actualment s’ofereix únicament un curs per any.
El curs és el següent:

  • Perspectiva de gènere en recerca. Curs impartit per l’Observatori i adreçat a tot l’alumnat de doctorat, amb l’objectiu de facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca i tesis doctorals que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.La realització d’aquest curs respon a la mesura 3.5 «Proporcionar formació sobre la perspectiva de gènere en el doctorat i en els grups de recerca, a l'alumnat, als equips directius i al personal tècnic i investigador» del Tercer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB. El curs té una durada de 4 hores. S’ofereix una edició cada any. Podeu trobar tota la informació a: https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/activitats-formatives-transversals-1345764990223.html. Si us interessa aquest tema, podeu visitar la nostra secció sobre perspectiva de gènere en la docència i la recerca.