Equip

Per tal de dur a terme les tasques assignades, l'Observatori disposa dels mitjans personals i materials necessaris. Entre el personal acadèmic de la universitat, l'Equip de Govern designa la persona responsable de la supervisió de les activitats i garanteix un espai de treball, l'assistència de personal tècnic i d'una partida de pressupost per al finançament del seu funcionament diari.

 

Maria Prats Ferret

Dra. Maria Prats Ferret
 
Maria Prats Ferret és professora titular d’anàlisi geogràfica regional al Departament de Geografia de la UAB des de 1999, després d’haver treballat al Centre d’Estudis de Planificació, al Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament i a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans. Actualment desenvolupa la docència al Grau de Geografia i Ordenació del Territori i al Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Ha estat coordinadora del Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2011-2014) i des de 2015 coordina el Mínor d'Estudis de Gènere de la UAB.
 
Des de 1993 forma part del SGR 0616 Grup de Recerca de Geografia i Gènere (UAB), que té com a objectiu principal consolidar la perspectiva feminista en la geografia i la transversalitat de gènere en la disciplina.  La seva recerca es desenvolupa en el marc de la geografia social des d’una perspectiva interseccional, principalment en geografia i gènere, geografies de la infància i la joventut i metodologies qualitatives. Ha participat en diversos projectes finançats sobre gènere i usos del temps, gènere i espais públics i gènere, infància i adolescència. Ha estat investigadora responsable del projecte Geografías de la infancia y la juventud: género, vida cotidiana y prácticas espaciales (2013-2016). Ha publicat diversos articles i capítols dels llibres i ha dirigit TFG, TFM i tesis doctorals en relació amb aquestes temàtiques.
 
Ha realizat estades de recerca a les universitats de Reading, Lisboa i CUNY. És membre dels Consells de redacció de les revistes Documents d'Anàlisi Geogràfica i Revista Latinoamericana de Geografía y Género i revisora de revistes especialitzades com Gender, Place and Culture. És membre de l'Institut Interuniversitari en Estudis de Dones i Gènere, on va ser membre de la Comissió Permanent des de la seva creació fins 2011.

   
Tel. +34 93 586 82 77

e-mail: Maria.Prats@uab.cat / Observatori.Igualtat@uab.cat

Despatx R-129, L'Àgora - Edifici R
Plaça Cívica, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

Laura Duarte Campderrós

Dra. Laura Duarte Campderrós


Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en la desigualtat de gènere en la promoció i ascens en la institució acadèmica, en el disseny i l'elaboració d'indicadors per el diagnòstic del sexisme a la universitat i en la realització i avaluació de plans d'igualtat.

Actualment és la Responsable Tècnica de l’Observatori on porta desenvolupant aquesta activitat des de la seva creació, el febrer de 2005. També ha estat membre del Grup de Recerca GESES del departament de Sociologia de la UAB durant 10 anys.

A més, ha dirigit i participat en projectes de recerca relacionats amb el biaix de gènere a la universitat, i especialment entorn els factors o condicionants de les trajectòries professionals a l’acadèmia. També ha publicat diversos articles i llibres en matèria de gènere.

Entre les seves publicacions, destaquen les següents:

 RIFÀ-VALLS, Montserrat;  DUARTE, Laura. 2013. “Interseccionalidades de género, desigualdad y educación superior. Categorías y estrategias en la investigación” a  ZAPATA, Martha;  GARCÍA, Sabina;  CHAN, Jennifer (Ed.) 2014. La interseccionalidad en debate: Actas del congreso internaciona: indicadores interseccionales y medidas de inclusión social en instituciones de educación superior”. ISBN 978-3-00-044822-5.

DUARTE, Laura. 2012. "La presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones y dirección en la UAB".  REGID. Revista Interdisciplinar de Estudios de Género, núm. 2. Pp41-71.ISSN: 2014-6043.

MORA, Enrico (dir.); DUARTE, Laura ; LEÓN, Francisco José.;  IZQUIERDO, María Jesús;  MARTÍ, Blai. 2009. Diagnosi de la trajectòria acadèmica del personal becari de la UAB des de la perspectiva de gènere. Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. ISBN 978-84-490-2580-8.

IZQUIERDO, María Jesús. (dir); CANELLES, Noemí; COLLDEFORNS, Laura ; DUARTE, Laura ; GUTIÉRREZ-OTERO, Anabel;  MORA, Enrico ; PUIG, Xavier.  2008. “Cuidado y provisión: El sesgo de género en las prácticas y su impacto en la función socializador de la universidad. Instituto de la Mujer: Estudios e investigaciones”.  NIPO: 803- 08- 003- 5, ISBN: 978- 84- 691- 4371- 1.

DUARTE, Laura. 2006. “La cadena de l’externalització de la cura” a IZQUIERDO, María Jesús  (dir) et altris. “Servidoras sense fronteres”. Barcelona, Fundació Jaume Bofill. Publicacions digitals.  ISBN 13: 978-84-85557-68-4.

IZQUIERDO, María  Jesús (dir.); MORA, Enrico; DUARTE, Laura; LEÓN, Francisco José. 2004. El sexisme a la UAB: propostes d’actuació i dades per un diagnòstic. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. ISBN 84-490-2358-0
 

Tel. +34 93 581 2929

 e-mail: Laura.Duarte@uab.cat / Observatori.Igualtat@uab.cat

Despatx R-129, L'Àgora - Edifici R
Plaça Cívica, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 

Maribel Ponferrada Arteaga

Dra. Maribel Ponferrada Arteaga

Doctora en Antropologia Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (2008). Actualment és investigadora a l’Observatori per a la Igualtat per al projecte europeu EGERA – Effective Gender Equality in Research and the Academia-. Es membre del CER Migracions UAB –EMIGRA de la Universitat Autònoma de Barcelona i col·laboradora del Grup d’Estudis sobre Familia i Parentiu de la Universitat de Barcelona. Ha estat investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a la Universitat de Barcelona (2010-2013), i investigadora becada per a Nuffield Foundation per a la investigació “The role of gender in shaping school performance” en el marc del projecte comparatiu“The Children of Immigrants in Schools in the EU and the US” (US National Science Foundation) coordinat per Richard Alba /NYU (2008-2010).  Ha estat professora associada d’Antropologia i Feminisme al Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona, i professora de Gènere i Educació al Màster Interdisciplinari d'estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l'IIDG. Les seves línies de recerca son gènere, educació i desigualtats socials/ètniques i gènere i fronteres ètniques.

Algunes de les seves publicacions són:

Bertran Tarrés, M; Ponferrada-Arteaga, M.; Pàmies Rovira, Jordi (2014).  Gender, family - negotiations and academic success of young Moroccan women in Spain, Race Ethnicity and Education.  http://dx.doi.org/10.1080/13613324.2014.946486

Ponferrada, M.&  Carrasco, S., (2010) Togetherness, coexistence or confrontation. The impact of school climate and culture on peer-to-peer social relations in Catalonia, Mediterranean Journal of Educational Studies, 15 (1)

Ponferrada, M.(2009) “Efectos escolares y sociales de la separación por niveles en un instituto de secundaria de la periferia de Barcelona”, en Papeles de Economía Española, nº 119, 2009 “La Educación en España” ISSN 0210-9107

Ponferrada, M. i Carrasco, S (2008) ”Climas escolares, malestares y relaciones entre iguales en las escuelas catalanas de secundaria”.  ICEV. Núm. 4, gener / març 2008

Tel. +34 93 581 2929

 e-mail: Maribel.Ponferrada@uab.cat / pr.egera@uab.cat

Despatx R-129, L'Àgora - Edifici R
Plaça Cívica, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 

Andrea Ruedas Rodríguez, Tècnica en matèria d'Igualtat

Andrea Ruedas Rodríguez

Graduada en Ciències Polítiques i Gestió Pública a la UAB i especialitzada en gènere (Mínor de gènere). Actualment és estudiant del Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’IIEDG. Té experiència des del 2016 fins a l’actualitat, en el camp de la comunicació, disseny gràfic i les campanyes relacionades amb l’àrea de violències.

També forma part del grup motor de la Comissió Protocol de Nou Barris per a la creació i implementació d’un protocol contra les agressions sexistes en l’oci, organitzat per la xarxa associativa de Nou Barris, on ha dissenyat i dinamitzat el procés participatiu per a la redacció col·lectiva del mateix, així com la formació adreçada a les entitats. Ha estat formadora en diversos tallers de perspectiva de gènere i aplicació de Protocols.

Observatori per a la Igualtat
Universitat Autònoma de Barcelona

Tel. +34 93 581 2929
e-mail: atencio.igualtat@uab.cat
Despatx R-129, L'Àgora - Edifici R
Plaça Cívica, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)


 

María Gonzalo Guzmán 

Estudiant en pràctiques a l’Observatori per a la Igualtat, on s’encarrega de donar suport a l’hora de traduir. Estudiant del grau de Traducció i Interpretació de la UAB. En 2020, va participar com a estudiant en pràctiques en el projecte SIAS China-EU, un projecte interuniversitari coordinat per la UAB, on es busca fomentar l’adaptació i  la inclusió dels estudiants xinesos a les universitats europees a través de la conscienciació de la interculturalitat a la UE i una educació inclusiva. 

Traducció
Observatori per a la Igualtat
Universitat Autònoma de Barcelona

Tel. +34 93 581 2929
e-mail: observatori.igualtat@uab.cat
Despatx R-129, L'Àgora - Edifici R
Plaça Cívica, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)