Memòries de l'Observatori

Memòries

En les memòries de l'Observatori es poden trobar dades sobre la situació dels col·lectius objecte d'atenció i la descripció de les activitats i projectes que se han dut a terme durant un curs acadèmic o any.

El curs 2019-2020 destaca la publicació de la Diagnosi per a l’elaboració del Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB (IV PAG). Durant els mesos de setembre a desembre de 2019, es van realitzar un conjunt d’activitats de sensibilització i prevenció en matèria de violències masclistes i LGBTIfòbiques finançades pels fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Un any més, l’Observatori va organitzar la tradicional jornada institucional en motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores que va coincidir amb el 15 aniversari de la creació de l’Observatori i amb l’acte de reconeixement a una membre del seu equip, la Dra. Laura Duarte Campderrós, Responsable Tècnica de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB. Es va celebrar l’acte de lliurament de la Tercera edició dels Premis als millors Treballs de Fi de Grau (TFG) amb perspectiva de gènere de la UAB, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones.   

Document PDF

El curs 2018-2019 es produeix el nomenament de Maria Prats Ferret com a nova directora de l’Observatori per la Igualtat i l’aprovació pel Consell de Govern en la sessió del 4 de juliol de 2019 del Quart pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona Sexenni 2019- 2023 (IV PAG). L’Observatori ha continuat organitzant la tradicional jornada del 8 de març, amb l’acte de reconeixement a Maria Jesús Espuny, i la Primera Jornada Institucional del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre. En el marc de la Festa Major, es va engegar un any més la campanya de sensibilització “Lligues o assetges?” i un Punt Lila per atendre les agressions en el context de la Festa Major. A més, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, l’Observatori va organitzar conjuntament amb les Facultats de Ciències i de Biociències, el col·loqui “Ampliem la mirada a les ciències”. 

Document PDF

En el curs 2017-2018 destaca especialment l’aprovació pel Consell de Govern en la sessió del 14 de març de 2018 del Segon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona Sexenni 2018-2023 (II PAD). També, cal mencionar que l’Observatori ha organitzat conjuntament amb altres entitats de la UAB una jornada per commemorar el 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i una pintada col·lectiva d’un tram de les escales de la Plaça Cívica amb els colors de la bandera LGTBI en el marc del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. Finalment destacar que en el marc del projecte UAB lliure de violències de gènere, l'Observatori ha elaborat la Guia d’actuació davant del sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB.

Document PDF   

El curs 2016-2017 es produeix el nomenament de la Dra. Joana Gallego com a nova Directora de l’Observatori per a la Igualtat. D'entre les activitats realitzades durant aquest curs, destaquen la posada en marxa de la primera edició dels Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB, la signatura d'un conveni amb la Brunel University de Londres per a participar com a sòcies col·laboradores en el projecte Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services, i l'elaboració d'un Protocol d'abordatge i intervenció contra les agressions sexistes a la Festa Major de la UAB.

Document PDF   


En el curs 2015-2016 destaca el nomenament de la Dra. Teresa Freixes com a nova Directora de l’Observatori per la Igualtat i la realització de diverses accions de visibilització, formació, recerca i participació. Entre aquestes accions destaquem la I Marató de debats ràpids de la UAB, amb la temàtica: "Són efectives les polítiques públiques en matèria d'ocupació per assolir la igualtat entre dones i homes?", organitzada conjuntament amb la Unitat de Dinamització Comunitària. D'altra banda, destaca també la coordinació del procés d’elaboració d’un Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB, realitzada per la direcció de l'Observatori.

Document PDF   


El 2014, s’han realitzat diverses accions de sensibilització entorn el sexisme i la violència de gènere. Entre aquestes activitats, destaca la posada en marxa de les campanyes “Comunicacció: davant del sexisme, el racisme i la homofòbia, jo no callo!” i, en el marc de la Festa Major de la UAB 2014, “sense set de sexisme”, i la realització del Seminari “Violència de gènere, interseccionalitat i subjectivitat”. D’altra banda, l’equip de l’Observatori juntament amb quatre professores de la UAB participa en el projecte europeu EGERA: Effective Gender Equality in Research & the Academia.

Document PDF   

Durant el 2013 l’Observatori ha realitzat diverses activitats de visibilització, formació, recerca i participació. Entre aquestes activitats destaca la posada en marxa de la campanya “Tenim un pla. Retallem les desigualtats” i “No és no!”, l’avaluació de la implementació del “Segon pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB”, l’elaboració de la proposta del tercer pla i la seva aprovació pel Consell de Govern, i l’organització de la VIII Jornada Institucional en commemoració del Dia Internacional de les Dones.

Document PDF
  


L'any 2012 es produeix el nomenament Dra. Montserrat Rifà Valls com a Directora de l'Observatori i s'estrena nou despatx a l'Edifici d'Estudiants. Quant a les activitats, destaca la celebració de la VII Jornada Institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones treballadores, la participació al projecte europeu Mesures per a la Inclusió Social i l'Equitat a Institucions d'Educació Superior a Amèrica Llatina (MISEAL), liderat per la Universitat Lliure de Berlín i la realització de cursos de formació en matèria d'igualtat de gènere.

Document PDF
 


A l'any 2011, l'Observatori ha dut a terme dos estudis exploratoris sobre: les condicions de promoció de les dones entre el personal de l'administració i serveis, i els obstacles que frenen la incorporació del col·lectiu femení als òrgans de presa de decisions a la UAB. Destaca també la realització del curs Introducció de la perspectiva de gènere en la docència universitària, organitzat juntament amb la Unitat d''Innovació Docent en Educació Superior de la UAB, i l'organització de la VI jornada institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones i d'una jornada sobre la presència de les dones als càrrecs de direcció.

 Document PDF
 


El 2010 ha estat un any de canvis i novetats importants per l'Observatori per a la Igualtat de la UAB: es produeix el nomenament de la Dra. Carolina Gala com a Directora de l'Observatori, s'estrena despatx propi, s'inaugura un nou web i el Butlletí Informatiu mensual: Recull de notícies, jornades, congressos i seminaris. A més, destaca l'aprovació pel Consell de Govern del Pla d'acció per a la Igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat, la celebració de la cinquena jornada institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona i la realització d'una jornada sobre conciliació a la universitat.

Document PDF
  


L'any 2009 s'ha caracteritzat per la participació en les jornades i trobades que s'han realitzat sobre les unitats i plans d'igualtat a la institució universitària, per l'elaboració d'un nou web, la celebració de la quarta jornada institucional del 8 de març, Dia de les Dones Treballadores, i la realització d'un seminari de reflexió sobre els factors que incideixen en la trajectòria acadèmica del professorat de la UAB.

Document PDF
  


L'any 2008, les activitats de l'Observatori han estat marcades per l'elaboració de les propostes del Segon pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB i el Pla d'acció per a la inclusió de les persones amb discapacitat, i per l'informe sobre la situació de les persones amb discapacitat de l'Autònoma. Se celebra la tercera jornada institucional en commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora

Document PDF
  


L'any 2007, destaca l'aprovació el 7 de juny de 2007 pel Consell de Govern de l'ampliació de les competències a àmbits com la discapacitat i les desigualtats que es puguin produir per motius socioeconòmics, i per la realització del I Congrés Internacional "Biaix de gènere i desigualtats en l'avaluació de la qualitat acadèmica a la UAB". Se celebra la segona jornada institucional en commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Document PDF
  


Aquest curs es va caracteritzar per la creació de l'Observatori, l'elaboració de la proposta del primer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB i per la posada en marxa del web. Destaca també la celebració de la primera jornada institucional en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i del Seminari Interuniversitari sobre Polítiques Universitàries de Gènere.

Document PDF