Assignatures de grau i màster UAB

Facultat de Ciències de la Comunicació

Comunicació i Estudis de Gènere
Gènere, Comunicació i Canvi Social

Facultat de Ciències de l'Educació

Antropologia dels sistemes de sexe/gènere
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca
Estudis de gènere en anglès
Filosofia i gènere
Gènere i criminologia
Gènere i Dret
Persona, cos, salut i gènere
Sociologia del gènere

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Antropologia dels sistemes de sexe/gènere
Arqueologia de les dones
El gènere i la etnicitat
Filosofia i gènere
Gènere i societat a l'Àsia Oriental
Gènere, literatura i societat a l'Àsia Oriental
Geografia i gènere
Història i gènere als segles contemporanis
Persona, cos, salut i gènere
Polítiques de Igualtat entre Homes i Dones a Europa: Treball, Salut i Vida Quotidiana
Sociologia del gènere
Treball domèstic i vida quotidiana

Facultat de Dret

Gènere i criminologia
Gènere i Dret
Violència domèstica i delinqüència contra les dones

Facultat de Filosofia i Lletres

Antropologia dels sistemes de sexe/gènere
Arqueologia de les dones
Estudis de gènere en anglès
Estudis de gènere i sexualitat
Filosofia i gènere
Gènere i societat a l'Àsia Oriental
Geografia i gènere
Història de les dones a l'edat mitjana
Història i gènere a l'antiguitat
Història i gènere a l'època moderna
Història i gènere als segles contemporanis
Literatura, gèneres i sexualitats
Músiques, identitat i gènere
Persona, cos, salut i gènere

Facultat de Medicina

Cures en infermeria en la infància, adolescència i a la dona

Facultat de Psicologia

Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere
Imatges i símbols: relacions afectives i de gènere

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Filosofia i gènere
Gènere i societat a l'Àsia Oriental
Gènere, literatura i societat a l'Àsia Oriental