Formació en gènere

Activitats amb reconeixement de crèdits ECTS


L'Observatori per a la Igualtat de la UAB us ofereix diverses activitats amb perspectiva de gènere les quals comporten un reconeixement de crèdits acadèmics.

Les activitats que us presentem per al curs 2021-2022 aborden la perspectiva de gènere des de diferents àmbits professionals, acadèmics i participatius, com ara la comunicació no sexista, la perspectiva de gènere als espais universitaris, les violències sexuals a la universitat o la col·laboració amb les brigades del Punt Lila de la Festa Major UAB 2021.

Si teniu algun dubte o consulta: formacio.igualtat@uab.cat

Consultes de l'activitat de les brigades de la FM2021: atencio.observatori.igualtat@uab.cat

L’objectiu és exercir com a brigada del Punt Lila de la Festa Major de la UAB (2021), informant dels protocols i recursos de la UAB per abordar les situacions d'assetjament masclista i de violència de gènere, i acompanyant virtualment la persona agredida en els possibles casos d’agressió. Les funcions de la brigada són: 1) ser present als diferents actes i espais (virtuals i presencials) de la Festa Major de la UAB; 2) acompanyar les persones que pateixin una agressió masclista per tal de gestionar l'atenció al Punt Lila; 3) Informar del Punt Lila de la Festa Major i dels instruments i eines de que disposa la UAB per abordar les situacions d'assetjament i violències masclistes.

Es faran tres sessions de formació abans de la Festa Major, durant l’octubre de 2021. Les sessions seran les següents:

- Situar les violències de gènere en l'oci nocturn, conduida per l'Observatori Noctàmbul@s.

- Eines i instruments per abordar les situacions de violència de gènere en l’oci nocturn o en els entorns virtuals, a càrrec de les tècniques del Punt Lila.

- Mapeig dels espais, a càrrec d'Ana Valencia, responsable tècnica de la Unitat de Dinamització Comunitària.

 

El dia de la Festa Major de la UAB (4 de novembre de 2021)  les persones que hagin assistit a totes les sessions de formació exerciran de brigades del Punt Lila.


Calendari: 14, 21 i 29 d'octubre i 4 de novembre del 2021
Horari: a determinar
Lloc:  a determinar
Preu: gratuït 
Hores totals: 25 hores
Crèdits ECTS: 1 crèdit ECTS en activitats de reconeixement acadèmic (per als graus)
Places limitades: 50 places


Les inscripcions s'obriran el 13 de setembre de 2021.

Matricula on-line amb NIU 

Si teniu qualsevol dubte sobre aquest taller, us podeu adreçar a atencio.observatori.igualtat@uab.cat

Finançat a càrrec del "Pacto de Estado contra la Violencia de Género" del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Govern d'Espanya.


Es treballarà, des de metodologies participatives i amb un nombre reduït de participants, les habilitats i els coneixements necessaris per tal que l’estudiantat pugui identificar les diferents situacions de violències sexual i violències de gènere a la universitat i a altres contextos, així com d’acompanyar i ajudar d’una forma respectuosa les persones implicades. L’estudiantat tindrà les habilitats per a desactivar i evitar en el seu entorn les conductes que fonamenten l’assetjament sexual i altres violències sexuals i de gènere.

Calendari: 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2021 (horari a determinar) 
Lloc: A determinar 
Preu:  Gratuit. Finançat pel "Pacto de Estado contra la Violencia de Género"
Hores totals: 12 hores curs i 38 hores de treball autònom 
Crèdits ECTS: 2 crèdits ECTS en activitats de reconeixement acadèmic (pels graus).
Places limitades: 15 places
Formadora:  Paula Arce, professora de la Facultat de Dret de la UAB 

Inscripció s'obrirà l'1 d'octubre de 2021.  
Matricula on-line amb NIU


Per qualsevol dubte sobre aquest taller, us podeu adreçar a Formacio.Igualtat@uab.cat

Finançat a càrrec del "Pacto de Estado contra la Violencia de Género" del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Govern d'Espanya.


Comunicar amb perspectiva de gènere requereix entendre com els discursos que emetem perpetuen la ideologia patriarcal i androcèntrica de la societat que situa les dones i totes aquelles persones no definides des del subjecte home, en l’alteritat i la marginalitat. Per això cal identificar on i com s'expressa, de forma implícita i explícita,la desigualtat i la discriminació per raons de gènere en els discursos lingüístics i audiovisuals. Aprendrem a aplicar, de forma pràctica les diferents recomanacions per a una comunicació no sexista i l’ús d’un llenguatge inclusiu per guanyar precisió i exactitud en els nostres missatges

Calendari: Febrer/Març de 2022 (dates pendents) 
Horari: 15:00 a 17:00 h.
Lloc:  En línia
Preu: 30 euros.
Hores totals: 50 hores (treball autònom + seminaris sincrònics via teams)

Crèdits ECTS: 2 crèdits ECTS en activitats de reconeixement acadèmic (pels graus).
Places limitades: 20 places
Formadora: Isabel Muntané 

Inscripcions tancades.  S'obriran l'1 de desembre de 2021. 

Matricula on-lline amb NIU 

 

Si vols més informació: Formacio.Igualtat@uab.cat