Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de veterinària
Nom Tipus Places Modalitat
Aqüicultura Interuniversitari 25
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Fenotipat Morfològic de Models de Malalties Humanes / Erasmus Mundus in Human Diseases Models Morphological Phenotyping (MorphoPHEN) Erasmus Mundus 25 places

Presencial

Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Farmacologia Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Microbiologia Aplicada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció Interuniversitari 20 places
Qualitat d'Aliments d'Origen Animal Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Recerca Biomèdica Translacional Màster Universitari UAB 50 places Presencial
Seguretat Alimentària Interuniversitari
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Universitari UAB 25 places Presencial