Nom Tipus Places Modalitat
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic Analysis Interuniversitari
Ciència de Dades / Data Science Interuniversitari
Comptabilitat Superior i Auditoria Màster Oficial UAB 35 places Presencial
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Gestió Esportiva / Sport Management Màster Oficial UAB 100 places. (CASTELLÀ: 29 places en modalitat presencial i 35 places en modalitat on-line. ANGLÈS: 36 places en modalitat on-line)
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics Interuniversitari 30 places Presencial.
Història Econòmica Interuniversitari
Màrqueting Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
QEM - Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics Erasmus Mundus 45 places
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Unió Europea-Xina: Cultura i Economia 80 places (5 per retitulats) Presencial