Recursos per a elaborar el Treball de Fi de Grau


Aquí trobareu algunes recomanacions i eines que us poden ser útils a l'hora de preparar, elaborar i presentar el vostre TFG. Tingueu en compte sembpre la normativa que s'aplica a l'assignatura.

La informació que trobareu aquí ha estat elaborada per les biblioteques de la UAB.