Com elaborar el TFG

Com elaborar el TFG

Com elaborar el TFG (interior web)Metodologia per elaborar el TFG:

  1. Què s’ha escrit sobre aquest tema escollit?
  2. Quina és la nostra hipòtesi de partida?
  3. Quina metodologia de treball utilitzarem?
  4. Quines són les nostres conclusions per verificar o no la hipòtesi inicial?
  5. Replantejament i verificació de la hipòtesi final del treball
Eines generals:

Vídeo Com fer treballs (de la sèrie Pren Nota al Canal Youtube UAB) (enllaç)
 
Argumenta (material multimèdia de suport a les competències lingüístiques i comunicatives de les Universitats Catalanes) (enllaç)
 
Tutorial Com elaborar un treball acadèmic (UPF) (enllaç)
 
Guia de recursos d'informació per al Treball Final de Grau (TFG) (UdL) (enllaç)