Drets Autor i Plagi

Drets d'autor i plagi

Drets d'autor i plagi (interior web)


Drets d'autor

Qualsevol autor/creador adquireix automàticament uns drets sobre la seva obra que s’han de respectar, encara que aquesta es trobi de forma lliure per Internet i en qualsevol format: fotografia, article, etc. Consultar-la lliurement per Internet no implica l’absència de drets. Trobareu més informació a:


Alguns autors faciliten la gestió d’alguns dels seus drets a través de les llicències Creative Commons.


Plagi

Recordeu que el vostre treball ha de ser original i heu d’evitar el plagi, és a dir, ocultar les fonts utilitzades i fer passar per vostres idees o fragments de text que s'han copiat d'altres treballs. Més informació a: