Gestió de la informació

Gestió de la informació

Citacions i bibliografia (interior web)Eines per fer citacions i elaborar referències bibliogràfiques:

A. Com citar en diferents estils: web explicativa de les Biblioteques de la UAB

B. Gestors de referències bibliogràfiques:

  • Gestor bibliogràfic gratuït de les universitats catalanes accessible via web: Mendeley Institucional
  • Tutorial Com citar i elaborar referències biblogràfiques (CRUE)
C. Tutorials i pàgines d'altres universitats: