Com citar i elaborar la bibliografia

Si esteu redactant un treball acadèmic o d'investigació (TFG, TFM, tesi doctoral...), heu de saber com citar i com elaborar la bibliografia o la llista de referències bibliogràfiques.