Com publicar el TFG (DDD UAB)

Com publicar el TFG

Publicació del vostre TFG (interior web)La UAB disposa del Diposit Digital de Documents de la UAB (DDD) que és el repositori que recopila, gestiona, difon i preeserva la producció científica, docent i institucional de la UAB.

El DDD inclou una col·lecció específica per als Treballs de Fi de Grau (TFG) per tal de donar compliment a la Política institucional d'accés obert de la UAB (Acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012). Aquí pots trobar els TFG corresponents a les titulacions de la Facultat.

En el cas de la Facultat d'Economia i Empresa el criteri per publicar els TFG al DDD és haver obtingut una nota de 9 o més. Per això s’ha omplir i signar la següent autorització  i enviar-la a bib.socials.produccio.cientifica@uab.cat. En aquesta autorització  s'ha de triar una llicència Creative Commons. Aquí podeu trobar informació que us pot ajudar a conèixer i triar un tipus de llicència en funció de si es vol permetre usos comercials i modificacions de l’obra.