Portal de Transparència

La Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.), com a fundació conscient del seu paper social i amb l'objectiu de transmetre confiança, posa a disposició de totes les persones interessades la documentació relativa a la seva activitat segons estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En aquest portal trobareu tota la documentació i informació relativa a la Fundació, la seva organitzacio, informació econòmica i de contractació i la normativa interna.

Per altra banda, podeu sol·licitar l’accés a la informació pública a través del formulari corresponent.