Portal de Transparčncia

El Parc de Recerca UAB, com a fundació conscient del seu paper social i amb l'objectiu de transmetre confiança, posa a disposició de totes les persones interessades la documentació relativa a la seva activitat segons estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En aquest portal trobareu tota la documentació i informació relativa a la Fundació, la seva organitzacio, informació económica i de contractació i la normativa interna.

Per altra banda, podeu sol·licitar l’accés a la información pública a través del formulari corresponent.

La Fundació Parc de Recerca UAB

Activitat de la Fundació
Contacte
Estatuts
Fins de La Fundació
Missió i visió
Memòries anuals
Persones beneficiaries
Balanç social

Organització

Patronat
Director
Comitè Executiu
Direcció
Equip de Gestió

Normativa interna

Codi de bon govern
Pla Estratègic
Reglament Protecció de Dades
Política de privacitat

Informació econňmica

Comptes anuals

Accés a la informació pública

Sol·licitud d'accés a la informació pública