Materials i energiaEl Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona acull diversos centres de referència que treballen per la innovació de nous materials i processos de generació i acumulació d'energia.

 

 • Processos biològics per a l'eliminació d'H2S contingut en gasos com biogas o gas natural.
 • Producció bioelectroquímica d'hidrògen.
 • Reducció de les emissions netes de CO2.
 • Biorreactors biològics per la captació de CO2.
 • Captació biològica de CO2.

 • Tecnologies per al tractament d'aigües i gasos residuals.
 • Fabricació de dispositius de potència.
 • Sistemes per millorar l'eficiència i la reducció de consum d'energia, amb especial èmfasi en les aplicacions, el transport, la indústria aeroespacial, d'energia renovable de l'automoció i de distribució d'energia.
 • Detecció de radiació en aplicacions d'alta energia de la física i d'imatge mèdica.
 • Detecció de gas.
 • Materials per generar energia fotovoltaica.
 • Materials per emmagatzemar i convertir energia.
 • Materials per a la generació, emmagatzematge i utilització d'energia.
 • Materiala per plaques fotovoltaiques flexibles basades en materials plàstics .
 • Nous mètodes per obtenir i emmagatzemar energia de forma sostenible.
 • Transformació de productes naturals biològics en productes energètics (Recuperació d'energia a partir de diferents residus que es generen en els processos industrials per generar productes amb valor afegit, com els biocombustibles).

 • Millorar la transmissió sense fils d'energia elèctrica.
 • Superconductors amb aplicació a trens levitants.
 • Desenvolupament i construcció de cables superconductors.
 • Sistemes microelectrònics per al comptat remot d'aigua/gas/electricitat.
 • Sistemes avançats de diagnòstic de l'estat de les infraestructures elèctriques i de gas existents.
 • Algorismes per a la gestió òptima de la recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Sistemes avançats de diagnòstic de l'estat de les infraestructures existents.
 • Dispositius de potència.
 • Sistemes de control d'entorns i persones.

 • Tecnologia per a la fabricació de sondes d'AFM funcionals.
 • Mètodes basats en nanolitografies emergents per elaborar estructures d'escala nanomètrica i dispositius d'interès per als micro / nanosistemes integrats.

 • Biomaterials i materials per a drug delivery i diagnòstic.
 • Materials per energia i medi ambient.
 • Disseny de materials per ciències de la comunicació i electrònica.
 • Òptica de materials.
 • Micro i nano-dispositius d'alt rendiment per a aplicacions biològiques i biomèdiques.
 • BioInterfases i nanomaterials en aplicacions de salut pública i sanitat ambiental.
 • Sistema òptic portàtil i multiparamètric per al comptatge i/o anàlisi de partícules suprananómetricas orgàniques (microorganismes) i inorgàniques. 
 • Material per a la fabricació de sensors de metalls pesants petits, de baix cost, alta sensibilitat i respectuosos amb el medi ambient.