Serveis Cientificotècnics

Laboratoris de Prestació de Serveis


Els laboratoris i els serveis cientificotècnics de la Universitat són estructures de prestació de serveis de caràcter instrumental que donen suport a la recerca, a la innovació i a la transferència de coneixement.

Estan dotats de personal altament qualificat i en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida a la indústria i entitats externes.
 
Consulteu el Portal web sobre els Serveis Científicotècnics de la UAB des d'aquest enllaç.