Centres i instituts de recerca


Instituts Universitaris d'Investigació Propis de la UAB


Centres d'Estudis i de Recerca

Instituts Universitaris de Recerca Adscrits a la UAB

Instituts Interuniversitaris
Centres de Recerca Participats

Centres del CSIC amb conveni amb la UAB
Centres TECNIO de l'Esfera-UAB