Avís Legal

Avís legal


Avís legal del lloc web de la Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.). Per consultar la Política de privacitat podeu clicar aquí.

 
Titularitat de la pàgina web
 
El nom dels dominis http://parc.uab.cat i www.uab.cat/parc-recerca estan enregistrats a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF número Q0818002H i domicili social a Edifici A, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona. Telèfon de contacte +34 93 586 88 91 i adreça de correu electrònic parc.recerca@uab.cat.

 
Condicions d’ús
 
1.- Amb aquestes condicions d’ús, la Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus usuaris.
 
2.- Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.
 
3.- L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Fundació Parc de Recerca UAB es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més breu possible.
 
4.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a la Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) pels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
 
5.- La Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
La Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 
6.- Ni Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.); les intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres; l’ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 
7.-Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat exclusiva de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.), i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.). Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
 
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.), no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.), tret que s’indiqui el contrari.
 
L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 
8.- L’establiment de qualsevol hipervincle des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) estarà sotmès a les condicions següents:
  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap de les activitats o serveis inclosos al lloc web de Fundacio Parc de Recerca UAB (M.P.).
  • No s’establiran deep-links amb el lloc web de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) ni de les seves activitats o serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) i les seves activitats o serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina web de la Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.), i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.).
  • Sota cap circumstància Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hipervincle ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.
  • Qualsevol hipervincle a la web de Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) s’efectuarà a la pàgina principal.
 
Les condicions d’ús d´aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.), en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés i els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, incloses en aquest document.
 
El present avís legal i la política de privacitat es regeixen per la legislació aplicable. 
 
L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.
 
Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
 
 
Copyright
 
Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web http://parc.uab.cat.  
Fundació Parc de Recerca UAB (M.P.) és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.
 
Política de privacitat