Projectes internacionals


El Parc de Recerca UAB participa en diversos projectes europeus i internacionals finançats a través de convocatòries competitives. A continuació, podeu conèixer tots aquests projectes:

PLASTICHEAL


Projecte per estudiar els efectes dels micro i nanoplàstics en la salut.
Més informació

CLEARFARM


Plataforma codissenyada per al monitoratge del benestar animal en porcs i vaques lleteres.
Més informació

SO-CLOSE


Projecte per combatre l'exclusió de les persones refugiades a través de l’intercanvi del patrimoni cultural de les migracions forçades.
Més informació

CIRCULAR B30


El PECT Circular B30 posiciona l’eix Mollet-Cerdanyola com un territori referent en l’economia circular.
Més informació

Ecosistema Innovador i Emprenedor UAB

Activitats per a l'impuls de les activitats de transferència de coneixement a la UAB i per incrementar-ne el seu impacte, econòmic i social.
Més informació

IBISBA 1.0

Aquest projecte té com a objectiu crear una xarxa coordinada d'infraestructures de recerca que donin suport a la biotecnologia industrial.
Més informació

AGROINNCUBA

És una xarxa que té l'objectiu de millorar els nivells de desenvolupament i consolidació del teixit empresarial innovador i tecnològic del sector agroalimentari a Iberoamèrica.
Més informació

reWINE

El projecte reWINE estudia la viabilitat d'un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.
Més informació

NFFA-Europe

El projecte NFFA-Europe vol crear xarxa de les infraestructures europees més importants en investigació de nanomaterials.
Més informació

RUNIN

L'objectiu del projecte és desenvolupar una recerca internacional sobre el paper de les universitats en la innovació i el desenvolupament del territori.
Més informació

HIGHER

Aquest projecte busca millorar la innovació de diferents regions europees, a través de l'especialització intel·ligent i de la promoció de projectes públic-privats d'R+D+I.
Més informació

FP4BATIW

Projecte de cooperació dirigit a fomentar aliances per implementar les millors tecnologies de tractament i gestió de l'aigua disponibles a la regió Mediterrània.
Més informació

CITEK

El projecte pretenia establir els criteris d'avaluació i seguiment de les estratègies d’innovació regionals basades en l’especialització intel·ligent.
Més informació

IKTIMED

El projecte buscava enfortir la competitivitat de les petites i mitjanes empreses de la regió Mediterrània a través d’un model de col·laboració públic-privat.
Més informació