Desenvolupament empresarial

Acostem la innovació a empreses i entitats


El Parc de Recerca UAB ajuda a introduir de manera senzilla i operativa la innovació dins les empreses petites i mitjanes de sectors tradicionals a partir del coneixement generat als centres i grups de recerca de l'Esfera UAB.

Detecció de necessitats tecnològiques i d'innovació de les empreses.


Suport per desenvolupar un projecte d'R+D+I amb investigadors per resoldre necessitats tecnològiques i d’innovació.


Organització de laboratori d'idees a partir de reptes sectorials.


Serveis cientificotècnics.