Equip de gestió

Equip PRUAB 2019

L'equip del Parc de Recerca UAB.


Rosa Maria Sebastián

Dra. Rosa María Sebastián
Dir.Parc.Recerca@uab.cat

Funcions:
El Patronat nomenarà com a Director del Parc de Recerca UAB a un membre amb càrrec de Vicerector de la Universitat Autònoma de Barcelona o que tingui mèrits que el Patronat consideri adient per circumstancies o mèrits extraordinaris.

El Director tindrà les facultats de direcció, administració i gestió que el Patronat li atorgui o delegui per tal de complir les seves funcions, i executarà les decisions adoptades pel Patronat, responent davant d'aquest per les seves actuacions. L'atorgament o delegació de facultats es farà dins els límits legalment previstos.

Currículum breu:

Catedràtica del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UAB, va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent a la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l’estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s’han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d’innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.

Carlos Valero
+34 93 586 89 25
+34 690 920 627
Carlos.Valero@uab.cat

Funcions:
El Director del Parc, amb l'acord del Patronat i, si escau, el Comitè Executiu que tingui la Fundació, podrà nomenar un Gerent del Parc de Recerca, que podrà ser o no Patró, i s’encarregarà de la gestió ordinària del Parc conforme a les directrius i instruccions del Director, amb facultats i poders que li seran atorgats per la Fundació. L'atorgament o delegació de facultats es farà segons els límits legalment previstos.

Currículum breu:
Carlos Valero Santiago (Barcelona, 1968) és Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Gestió Empresarial i Econòmica per la Universitat de Lancaster. És Gerent del Parc de Recerca UAB des de l'any 2009. Prèviament ha estat Director de l'oficina d'inversió estrangera a Catalunya del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Director de Comunicació de la Societat Estatal per a Exposicions Internacionals (SEEI) i Director de l'oficina a Pekin de la Societat Estatal d'Acció Cultural (SEACEX), desenvolupant projectes a Pequín, Xangai, Tòquio i Nagoya.

Jordi Serratosa
Responsable de la Unitat
93 586 86 99
Jordi.Serratosa@uab.cat

Hafsa El Briyak
Hafsa.Elbriyak@uab.cat

Virginia Couste
+34 93 586 88 31
+34 683 269 872
Virginia.Couste@uab.cat

Bibiana Lorente
+34 93 586 88 96
+34 683 514 594
Bibiana.Lorente@uab.cat

Pere Salamero
+34 93 586 88 94
Pere.Salamero@uab.cat  

David Sierra
+34 93 586 87 30
+34 696 939 075
David.Sierra@uab.cat

Júlia Palma
Responsable de la Unitat
+34 93 586 88 95
+34 660 505 155
Julia.Palma@uab.cat

Meritxell Cardús
+34 93 586 88 01
+34 676 379 638
Meritxell.Cardus@uab.cat

David Hernández
+34 93 586 87 42
David.Hernandez.Salazar@uab.cat 

Carme Ojeda
+34 93 586 88 04
+34 619 614 291
MariaCarmen.Ojeda@uab.cat

Mercè Coll
+34 93 586 88 91
+34 608 027 026
Merce.Coll.Garcia@uab.cat

Mercè Moreno
+34 93 586 89 67
+34 626 683 204
Merce.Moreno@uab.cat

Rosa Terrones
+34 93 586 89 68
+34 699 451 210
Rosa.Terrones@uab.cat

Eulalia Aymerich Boira
+34 93 581 22 73
Eulalia.Aymerich@uab.cat 

 

Cristina Camarasa
+34 93 586 88 06
+34 686 566 709
Cristina.Camarasa@uab.cat

Ona Tribó Miró
Responsable de la Unitat

+34 676 184 285
Ona.Tribo@uab.cat

Gemma Ortiga
+34 699 41 76 56
Gemma.Ortiga@uab.cat


Andrea Clemente
+34 660 749 024
Andrea.Clemente@uab.cat 

Virginia Mata
+34 639 430 651
Virginia.Mata@uab.cat