Equip de gestió

Equip PRUAB 2019

L'equip del Parc de Recerca UAB.Javier LafuenteDr. Javier Lafuente
Dir.Parc.Recerca@uab.cat

Funcions:
El Patronat nomenarà com a Director del Parc de Recerca UAB a un membre amb càrrec de Vicerector de la Universitat Autònoma de Barcelona o que tingui mèrits que el Patronat consideri adient per circumstancies o mèrits extraordinaris.

El Director tindrà les facultats de direcció, administració i gestió que el Patronat li atorgui o delegui per tal de complir les seves funcions, i executarà les decisions adoptades pel Patronat, responent davant d'aquest per les seves actuacions. L'atorgament o delegació de facultats es farà dins els límits legalment previstos.

Currículum breu:
Francisco Javier Lafuente (Barcelona, 1960) és catedràtic d’Enginyeria Química a l’Escola d’Enginyeria de la UAB i ocupa el càrrec de vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB. Actualment també és director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Re­sidus Sòlids (BIO-GLS), membre de la Xarxa TECNIO d’ACCIÓ, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament d’Efluents Líquids i Gasosos (GENOCOV).

Ha estat director del Departament d’Enginyeria Química en el període 2004-2010, així com ha estat coordinador de titulació d’Enginyeria Química i delegat del rector a l’Escola Universitària Politèc­nica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès.

Ha dirigit 15 tesis doctorals i ha participat en 25 projectes d’investigació, tant estatals com europeus, en els àmbits de la biotecnologia i, especialment, del medi ambient. A més, ha participat en més de 50 contractes d’R+D amb empreses o administracions i ha estat investigador responsable en 30.
 

Carlos Valero
93 586 89 25
Carlos.Valero@uab.cat

Funcions:
El Director del Parc, amb l'acord del Patronat i, si escau, el Comitè Executiu que tingui la Fundació, podrà nomenar un Gerent del Parc de Recerca, que podrà ser o no Patró, i s’encarregarà de la gestió ordinària del Parc conforme a les directrius i instruccions del Director, amb facultats i poders que li seran atorgats per la Fundació. L'atorgament o delegació de facultats es farà segons els límits legalment previstos.

Currículum breu:
Carlos Valero Santiago (Barcelona, 1968) és Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Gestió Empresarial i Econòmica per la Universitat de Lancaster. És Gerent del Parc de Recerca UAB des de l'any 2009. Prèviament ha estat Director de l'oficina d'inversió estrangera a Catalunya del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Director de Comunicació de la Societat Estatal per a Exposicions Internacionals (SEEI) i Director de l'oficina a Pekin de la Societat Estatal d'Acció Cultural (SEACEX), desenvolupant projectes a Pequín, Xangai, Tòquio i Nagoya.

Jordi Serratosa
Responsable de la Unitat
93 586 86 99
Jordi.Serratosa@uab.cat

Marta Chana
Marta.Chana@uab.cat

Roser Salvat
Responsable del Hub b30

93 586 89 11 
Roser.Salvat@uab.cat

Hafsa El Briyak
Hafsa.Elbriyak@uab.cat

Juan Fran Sangüesa
Responsable de la Unitat

93 586 89 28
Juan.Sanguesa@uab.cat

Virginia Couste
93 586 88 31
Virginia.Couste@uab.cat

David Faulón
93 586 87 29
David.Faulon@uab.cat

Bibiana Lorente
93 586 88 96
Bibiana.Lorente@uab.cat

Angela Ramon
Angela.Ramon@uab.cat 

Pere Salamero
93 586 88 94
Pere.Salamero@uab.cat  

David Sierra
93 586 87 30
David.Sierra@uab.cat

Júlia Palma
Responsable de la Unitat
93 586 88 95
Julia.Palma@uab.cat

Meritxell Cardús
93 586 88 01
Meritxell.Cardus@uab.cat

David Hernández
93 586 87 42
David.Hernandez.Salazar@uab.cat 

Carme Ojeda
93 586 88 04
MariaCarmen.Ojeda@uab.cat

Mercè Coll
93 586 88 91
Merce.Coll.Garcia@uab.cat

Mercè Moreno
93 586 89 67
Merce.Moreno@uab.cat

Rosa Terrones
93 586 89 68
Rosa.Terrones@uab.cat

Cristina Camarasa
93 586 88 06
Cristina.Camarasa@uab.cat

Ona Tribó Miró
Responsable de la Unitat

93 586 88 11
Ona.Tribo@uab.cat

Marc Sanabria
93 586 88 09
Marc.Sanabria@uab.cat

Gemma Ortiga
93 586 89 87
Gemma.Ortiga@uab.cat