Mediambient i sostenibilitatL'Esfera UAB-CEI acull diversos centres de referència que treballen per afrontar i millorar la gestió socioambiental.

 • Minimització de l'impacte ambiental.
 • Eines per a la sostenibilitat i la prevenció ambiental.
 • Eines per la prevenció d’incendis forestals.
 • Eina per l’estudi dels canvis en el territori, i per la planificació i gestió territorials.
 • Predicció de nivells de pòl·lens i espores al·lergògens.
 • Prevenció d'Invasions d’espècies vegetals exòtiques.
 • Detecció d'edificis malalts.
 • Regeneració dels boscos.
 • Mantenir i millorar l’estat de salut dels sòls.

 • Les conseqüències de l’activitat humana sobre els ecosistemes terrestres.
 • Microsistemes i sensors per a la monitorització mediambiental.
 • Microsensors per al diagnòstic d'al·lèrgies.
 • Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme.
 • Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica.
 • Inventaris forestals.
 • Impacte ambiental de l'activitat econòmica.

 • Eliminació de nutrients d’aigües residuals.
 • Degradació de contaminants industrials mitjançant processos biològics.
 • Reutilització de residus.

 • Energies renovables.
 • Materials per a la generació, emmagatzematge i utilització d'energia.

 • Estratègies de desenvolupament local que permetin arribar a un territori rural de muntanya més sostenible.
 • Gestió dels espais naturals.
 • Anàlisi ambiental i d'usos del sòl mitjançant les imatges de satèl·lit i el SIG, posant especial atenció al sistema hídric.
 • Millorar la gestió de la mobilitat i el sistema de transport d'un territori.
 • Gestió de l'espai de muntanya.
 • Gestió de zones costaneres i activitats marítimes.
 • Turisme sostenible i desenvolupament local.
 • Aplicació de l'economia i els models evolutius als recursos, la política ambiental i els problemes institucionals.
 • Suport en la definició de polítiques climàtiques.
 • Eco-innovació per la millora ambiental en productes i serveis.