Estratègia d'Especialització Intel·ligent (RIS3)

RIS3CAT


En el marc de l’Estratègia Europa 2020 pren especial rellevància l’Estratègia d'Especialització Intel·ligent (RIS3) per donar suport a les regions, invertint en les prioritats i en les necessitats de desenvolupament basades en el coneixement.
 
La CE considera que, per fer una Europa més competitiva és necessari que els diferents territoris intensifiquin la seva especialització d'acord amb els seus avantatges competitius, per tal que la reorientació intel·ligent dels seus sectors productius pugui donar resposta als reptes globals. En aquest sentit, el Govern català ha definit l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que marca les actuacions i els programes d’R+D+I per al període 2014-2020 i dóna suport a la generació i el desenvolupament de projectes innovadors. 
 
Amb la RIS3CAT, el Govern ha definit les regles del joc perquè siguin els actors econòmics els qui determinin l'especialització futura de Catalunya mitjançant grans apostes concretes d'inversió, en recerca i innovació, sectorials i territorials, que tindran el suport dels fons europeus. L'estratègia pretén combinar instruments d'R+D+I ja consolidats a Catalunya amb instruments nous que permetin impulsar iniciatives de col·laboració en què s'impliquin tant el sistema d'R+D+i com les empreses, les administracions públiques o els usuaris de la innovació.
 
L’elaboració de l’estratègia ha partit d’una anàlisi de la situació de l’economia catalana en què s’han identificat tres vectors que articularan les activitats que permetran que l’economia catalana afronti amb èxit els reptes de futur: l’herència de la gran tradició industrial catalana; el benestar de les persones en àmbits com l’alimentació, la salut, l’oci o l’estil de vida, en els quals l’R+D+I genera oportunitats econòmiques i beneficis directes per a les persones i la societat, i els reptes globals que es deriven del canvi climàtic, l’impacte de l’activitat humana i l’escassetat de recursos naturals.
 
A partir dels objectius estratègics, la RIS3CAT defineix quatre eixos d’actuació: àmbits sectorials líders, clústers emergents, tecnologies facilitadores transversals i millora de l’entorn d’innovació. L’estratègia aposta per la col·laboració dels agents (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació), que són els que hauran de concretar les agendes conjuntes d'R+D+I que es defineixen a l'estratègia per transformar els sectors i els territoris, i impulsar activitats emergents.