Patronat

Patronat


Presidenta
Margarita Arboix Arzo, rectora de la UAB.

Vicepresidents
Rosa Menéndez López, presidenta del CSIC.
Josep Usall i Rodié, director general de l'IRTA.

Secretari
Jaume Tintoré Balasch, gerent de la UAB.

Vicesecretària no patrona
Pedro Alcántara-García, lletrat del Gabinet Jurídic de la UAB.

Patrons
Lluís Calvo Calvo, coordinador institucional del CSIC.
Armand Sánchez Bonastre, vicerector de Recerca i Transferència de la UAB.
Javier Lafuente Sancho, vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB.
Rosina López-Alonso Fandiño, vicepresidenta d'Organització i Relacions Institucionals del CSIC.
Jordi Marquet Cortés, patró representant de la UAB.
Carles Gispert Pellicer, patró representant de la UAB.
Gabriel Masfurroll Lacambra, patró representant de la UAB.
Francesc Gòdia Casablancas, patró representant de la UAB.
Carlos Sánchez Lancis, patró representant de la UAB.
Carlos Guallarte Nuez, patró representant de la UAB.
Joan Manuel Albacete Sancho, patró representant de l'IRTA.
Xavier Obradors Berenguer, patró representant del CSIC.
Luis J. Herrero Borque, patró representant de Banco Santander.
Pere Vallès Fontanals, patró representant del Consell de Representació Empresarial.
Narcís Bosch i Andreu, Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.
Leónidas Torrecilla Gumbau, Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.