Finançament per a projectes d'R+D+I

Gestió i coordinació de projectes d'innovació


Els projectes col·laboratius entre investigadors i empreses són una via potent per fomentar la transferència de coneixements, i moltes vegades un complement imprescindible a altres vies de comercialització. Des del Parc de Recerca UAB apostem perquè investigadors i empreses s'apropin i treballin junts per ajudar a resoldre les necessitats i problemes que té la societat actual. Per això, gestionem i coordinem els projectes en tot el seu procés (anàlisi de les capacitats en recerca dels investigadors, redacció i presentació de la proposta, seguiment, etc):


Definició de projectes d’innovació amb empreses (objectius, pla de treball, calendari, pressupost).


Preparació d’ofertes i assessorament en la preparació de convenis i contractes directes.


Cerca de possibilitats de finançament a nivell regional (ACCIO), nacional (CDTI, MINECO, etc) i europeu (H2020, LIFE, etc).


Preparació de propostes per a convocatòries competitives:

 • Realització dels tràmits administratius necessaris en les plataformes pertinents.
 • Cerca de socis per completar un consorci competitiu.
 • Comunicació centralitzada amb els socis i organització de reunions preparatòries.
 • Preparació dels “templates”, incloent també identitat visual i format específics.
 • Adaptació del Pla de Treball i pressupost associat.
 • Supervisió de la memòria tècnica y adequació dels seus objectius a la convocatòria.
 • Participació en la redacció de les seccions d’impacte i implementació.
 • Consultes amb els punts de contacte pertinents

Gestió de projectes en execució:

 • Preparació i implementació del “Management Handbook”.
 • Preparació i execució del pla de disseminació i explotació.
 • Centralització de la comunicació rutinària amb els socis, i els organismes pertinents.
 • Seguiment del compliment de fites clau del projecte.
 • Recopilació, revisió i enviament dels lliurables, informes tècnics i econòmics.
 • Organització de reunions generals i especifiques de consorci, virtuals i/o presencials.
 • Preparació i seguiment de les reunions oficials de revisió del projectes.