Entitats

La xarxa del Parc

 

El Parc de Recerca UAB dóna servei als departaments i grups de recerca de la UAB, així com als centres i instituts d'investigació ubicats al Campus de Bellaterra. La tipologia d'aquests centres és molt diversa. Hi ha centres propis de la UAB, centres adscrits a la Universitat i centres mixtes. La majoria de centres mixtes són de titularitat compartida per la UAB amb el CSIC i l'IRTA, dues institucions que han contribuït significativament a la consolidació del Parc al llarg dels anys.
 

 

El mapa de centres i instituts ubicats al Campus es complementa amb la presència d'activitat de recerca de les noves empreses de base tecnològica que s'ubiquen als vivers d'empreses del Parc.
 
Aquest ric ventall del PRUAB es completa amb els instituts de recerca biomèdica situats als hospitals associats a la UAB, i que conformen el que s'anomena l'Anella Hospitalària.