Alimentació i sanitat animalLa recerca en processos de producció alimentària, nutrició, agricultura i sanitat vegetal i animal, ens permet el desenvolupament de noves tecnologies i materials en el processament, la conservació i l’envasament dels aliments.