Missió i visió


Missió

Facilitar i promoure la transferència del coneixement generat pels grups d’investigació de l’esfera UAB, així com les seves capacitats en l’R+D+i per tal d’atendre les necessitats d’innovació de l’entorn econòmic i social.


Visió

Esdevenir l’organització de referència per a empreses i investigadors en la dinamització de la transferència de coneixement en la seva àrea d’influència i amb projecció internacional, com a motor del desenvolupament econòmic i social.