Coneix el Parc

Una aliança per impulsar la innovació


El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus membres, promoure l'activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses basades en la recerca i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial i la societat.
 
El Parc de Recerca UAB dóna servei als departaments i grups de recerca de la UAB, així com als centres i instituts ubicats al campus de Bellaterra. Tots ells porten a terme la seva activitat al voltant de sis eixos temàtics bàsics: Biotecnologia i Biomedicina; Tecnologies de l’Alimentació  i Sanitat Animal;  Ciència de Materials i Energia (nanotecnologia i microelectrònica), Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Ciències Socials i Humanitats; i Medi ambient i Canvi Climàtic.
 
El Parc de Recerca UAB pretén ser una eina eficaç de transferència de coneixements i de tecnologia, capaç de comunicar-se i respondre a les necessitats del personal investigador, dels emprenedors i de les empreses.