Parc de Recerca

Biotecnologia i salutLes Biociències conformen una de les disciplines amb més impacte en el món actual i amb més projecció pels pròxims anys. Aporta noves solucions en els camps de la medicina, l’alimentació i l’agricultura. Investigadors del Campus de la UAB han fet gran avenços contra l’Alzheimer, per exemple.


     APLICACIONS

Biologia cel·lular
                                                 SOLUCIONS
 • Medicina regenerativa
 • Càncer
 • Clonantge i cèl·lules mare
 • Efectes citotòxis d’agents físics, químics o biològics
 • Mort cel·lular i senescència

Immunologia
 • Immunologia cel·lular
 • Immunologia molecular
 • Immunologia de la reproducció

Bioinformàtica
 • Biologia Computacional
 • Biologia Molecular Teòrica
 • Bioinformàtica Evolutiva

Proteòmica
 • Identificació de proteïnes
 • Anàlisi del pes molecular de proteïnes i pèptids
 • Caracterització i modificació de proteïnes
 • Seqüenciació de proteïnes
 • Enginyeria de proteïnes i enzimologia
 • Estructura, plegament i estabilitat de proteïnes

Genètica
 • Reordenacions cromosòmiques
 • Genètica evolutiva
 • Genotoxicitat
 • Patologies genètiques
 • Mutagènesi
 • Anèmia de Fanconi
 • Genètica de la reproducció
 • Citogenètica
 • Genètica molecular bacteriana

Genòmica
 • Genòmica comparativa i funcional
 • Estructura del genoma

Microbiologia
 • Micobacteriologia
 • Disseny de sensors microbians
 • Efecte dels contaminants en la població microbiana
 • Disseny de noves vacunes
 • Expressió gènica en bacteris patògens
 • Resistència antibacteriana
 • Aplicacions biològiques dels bacteriòfags

Neurociència
 • Neurodegeneració
 • Regeneració neuronal i plasticitat
 • Trastorns de comportament, cognitiu i psico-afectius
 • Neurolingüística
 • Base cel·lular i molecular del sistema nerviós
 • Neuroquímica
 • Neuroinflamació
 • Neuro-immuno-gastoenterologia
 • Biologia del estrés i les addiccions

Fisiologia
 • Fisiologia mèdica
 • Ictiofisiologia
 • Càncer i alimentació
 • Risc cardiovascular

Teràpia Gènica
 • Producció de nous vectors vírics
 • Aproximacions terapèutiques per a diabetes mellitus i altres malalties mellitus
 • Malaties autoimmunes
 • Models animals

Bioquímica
 • Enginyeria de bioprocessos
 • Estudi de biomolècules
 • Sensors i biosensors
 • Estudi i regulació del cicle cel·lular
 • Biofísica molecular aplicada a biomedicina
 • Bioquímica del sistema nerviós
 • Bioquímica i biologia molecular de plantes
 • Bioquímica i biologia molecular en llevats
 • Patologia molecular
 • Regulació metabòlica

Farmacologia
i toxicologia
 • Neurofarmacologia
 • Farmacologia vascular
 • Farmacologia bàsica
 • Farmacologia clínica
 • Asma i altres malalties al·lèrgiques
 • Toxicologia ambiental
 • Fitotoxines

Psicologia
clínica i salud
 • Psicopatologia
 • Psicologia mèdica
 • Psicobiologia
 • Base genètica de la discapacitat intel·lectual
 • Trastorns alimentaris i pes
 • Neuroimatge en neuropsicologia i neuropsiquiatria

Medecina i
Infermeria
 • Ciències Morfològiques
 • Embriologia Humana
 • Anatomia Patológica, dissecció i osteoteca
 • Cirurgia
 • Medicina Legal i Forense i Psiquiatria
 • Pediatria
 • infermeria
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Medicina Preventiva

Bioestadística
 • Metodologia de la recerca biosanitària
 • Disseny i estadística en ciències de la salut
 • Anàlisi, processament i gestió de dades