Biotecnologia i salutLes Biociències conformen una de les disciplines amb més impacte en el món actual i amb més projecció pels pròxims anys. Aporta noves solucions en els camps de la medicina, l’alimentació i l’agricultura. Investigadors del Campus de la UAB han fet gran avenços contra l’Alzheimer, per exemple.

 • Medicina regenerativa.
 • Càncer.
 • Clonantge i cèl·lules mare.
 • Efectes citotòxis d’agents físics, químics o biològics.
 • Mort cel·lular i senescència.

 • Immunologia cel·lular.
 • Immunologia molecular.
 • Immunologia de la reproducció.

 • Biologia Computacional.
 • Biologia Molecular.
 • Teòrica Bioinformàtica Evolutiva.

 • Identificació de proteïnes.
 • Anàlisi del pes molecular de proteïnes i pèptids.
 • Caracterització i modificació de proteïnes.
 • Seqüenciació de proteïnes.
 • Enginyeria de proteïnes i enzimologia.
 • Estructura, plegament i estabilitat de proteïnes.

 • Reordenacions cromosòmiques.
 • Genètica evolutiva.
 • Genotoxicitat.
 • Patologies genètiques.
 • Mutagènesi.
 • Anèmia de Fanconi.
 • Genètica de la reproducció.
 • Citogenètica.
 • Genètica molecular bacteriana.

 • Genòmica comparativa i funcional.
 • Estructura del genoma.

 • Micobacteriologia.
 • Disseny de sensors microbians.
 • Efecte dels contaminants en la població microbiana.
 • Disseny de noves vacunes.
 • Expressió gènica en bacteris patògens.
 • Resistència antibacteriana.
 • Aplicacions biològiques dels bacteriòfags.

 • Neurodegeneració.
 • Regeneració neuronal i plasticitat.
 • Trastorns de comportament, cognitiu i psico-afectius.
 • Neurolingüística.
 • Base cel·lular i molecular del sistema nerviós.
 • Neuroquímica.
 • Neuroinflamació.
 • Neuro-immuno-gastoenterologia.
 • Biologia del estrés i les addiccions.

 • Metodologia de la recerca biosanitària.
 • Disseny i estadística en ciències de la salut.
 • Anàlisi, processament i gestió de dades.

 • Psicopatologia.
 • Psicologia mèdica.
 • Psicobiologia.
 • Base genètica de la discapacitat intel·lectual.
 • Trastorns alimentaris i pes.
 • Neuroimatge en neuropsicologia i neuropsiquiatria.

 • Producció de nous vectors vírics.
 • Aproximacions terapèutiques per a diabetes mellitus i altres malalties mellitus.
 • Malaties autoimmunes.
 • Models animals.

 • Enginyeria de bioprocessos.
 • Estudi de biomolècules.
 • Sensors i biosensors.
 • Estudi i regulació del cicle cel·lular.
 • Biofísica molecular aplicada a biomedicina.
 • Bioquímica del sistema nerviós.
 • Bioquímica i biologia molecular de plantes.
 • Bioquímica i biologia molecular en llevats.
 • Patologia molecular.
 • Regulació metabòlica.

 • Ciències Morfològiques.
 • Embriologia Humana.
 • Anatomia Patológica, dissecció i osteoteca.
 • Cirurgia.
 • Medicina Legal i Forense i Psiquiatria.
 • Pediatria.
 • infermeria.
 • Obstetrícia i Ginecologia.
 • Medicina Preventiva.

 • Fisiologia mèdica.
 • Ictiofisiologia.
 • Càncer i alimentació.
 • Risc cardiovascular.

 • Neurofarmacologia.
 • Farmacologia vascular.
 • Farmacologia bàsica.
 • Farmacologia clínica.
 • Asma i altres malalties al·lèrgiques.
 • Toxicologia ambiental.
 • Fitotoxines.