Serveis Cientificotècnics

Serveis de suport a la recerca


Els Serveis Cientificotècnics de la UAB són instal·lacions que integren infraestructures i grans equipaments dedicats a la realització de tècniques especialitzades. Estan dotats de personal altament qualificat i en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida.
 
Els laboratoris i els serveis cientificotècnics de la universitat són estructures de prestació de serveis de caràcter instrumental que donen suport a la recerca, a la innovació i a la transferència de coneixement.
 
Consulteu el portal web sobre els Serveis Científicotècnics de la UAB