Viu a la UAB

Tots els Serveis Científicotècnics

Laboratoris i serveis

Servei de tractament d'imatges-3D

Els Serveis Cientificotècnics de la UAB són instal·lacions que integren infraestructures i grans equipaments dedicats a la realització de tècniques especialitzades. Estan dotats de personal altament qualificat i en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida.

Els laboratoris i els serveis cientificotècnics de la universitat són estructures de prestació de serveis de caràcter instrumental que donen suport a la recerca, a la innovació i a la transferència de coneixement.

Una important part d'aquests recursos es destina a recolzar l'activitat docent i de recerca interna de la UAB, també la indústria i altres usuaris externs tenen la possibilitat d'utilitzar l'ampli ventall de prestacions que ofereixen.

Si teniu algun dubte o necessiteu assessorament sobre l'ús dels serveis:

serveis.cientificotecnics@uab.cat